H-Index
79
Scimago Lab
powered by Scopus
JCR
Clarivate
Analytics
15%
Acceptance
Rate
call: +1.631.470.9640
Mon-Fri 10 am - 2 pm EST

LogoeISSN: 1643-3750

Search Results : vib (10)

Ling Fei Guo, Guihua Gao, Zhenguo Yuan

Med Sci Monit 2020; 26:e922618  ::  DOI: 10.12659/MSM.922618

Keywords: Contrast Media, liver abscess, Magnetic Resonance Imaging

Published: 2020-06-20,      Viewed (249), Downloaded (74), Related (17)

Maja Rogić Vidaković, Ana Kostović, Ana Jerković, Joško Šoda, Mladen Russo, Maja Stella, Ante Knežić, Igor Vujović, Mario Mihalj, Jure Baban, Davor Ljubenkov, Marin Peko, Benjamin Benzon, Maximilian Vincent Hagelien, Zoran Đogaš

Med Sci Monit 2020; 26:e923166  ::  DOI: 10.12659/MSM.923166

Keywords: Evoked Potentials, Motor, Pacinian Corpuscles, Transcranial Magnetic Stimulation, vibration

Published: 2020-05-27,      Viewed (408), Downloaded (101), Related (13)

Bing Han, Jianqiang Wu, Lei Huang

Med Sci Monit 2020; 26:e920265  ::  DOI: 10.12659/MSM.920265

Keywords: Apoptosis, Molecular Conformation, proteolysis

Published: 2020-01-04,      Viewed (495), Downloaded (64), Related (22)

Tonghua Zhang, Zhengdao Xu, Jianxin Chen, Zongbao Liu, Tao Wang, Yijiang Hu, Liping Shen, Feifei Xue

Med Sci Monit 2019; 25:7617-7623  ::  DOI: 10.12659/MSM.919358

Keywords: Brachial Plexus, Magnetic Resonance Imaging, Nerve Compression Syndromes, thoracic outlet syndrome

Published: 2019-10-10,      Viewed (2298), Downloaded (106), Related (4)

Binglin Chen, Yulin Dong, JiaBao Guo, YiLi Zheng, Juan Zhang, Xueqiang Wang

Med Sci Monit 2019; 25:1945-1951  ::  DOI: 10.12659/MSM.912720

Keywords: Abdominal Muscles, Back Muscles, Electromyography, Exercise, vibration

Published: 2019-03-15,      Viewed (2475), Downloaded (196), Related (18)

GyuChang Lee

Med Sci Monit 2019; 25:1621-1628  ::  DOI: 10.12659/MSM.912589

Keywords: Gait, postural balance, Stroke, vibration

Published: 2019-03-02,      Viewed (3213), Downloaded (220), Related (8)

Yi-Li Zheng, Xiao-Feng Wang, Bing-Lin Chen, Wei Gu, Xin Wang, Bing Xu, Juan Zhang, Ya Wu, Chang-Cheng Chen, Xiao-Chen Liu, Xue-Qiang Wang

Med Sci Monit 2019; 25:443-452  ::  DOI: 10.12659/MSM.912047

Keywords: chronic pain, Low Back Pain, Proprioception, Exercise, vibration

Published: 2019-01-15,      Viewed (2958), Downloaded (262), Related (29)

Wonjae Choi, Donghun Han, Junesun Kim, Seungwon Lee

Med Sci Monit 2017; 23:4918-4925  ::  DOI: 10.12659/MSM.904474

Keywords: Rehabilitation, Stroke, vibration, Walking

Published: 2017-10-14,      Viewed (2349), Downloaded (516), Related (21)

Juhyun Lee, Kyeongjin Lee, Changho Song

Med Sci Monit 2016; 22:4030-4036  ::  DOI: 10.12659/MSM.898011

Keywords: Electromyography - methods, Cross-Sectional Studies, Adult, Exercise - physiology, Muscle Contraction, Muscle, Skeletal - physiology, Pelvic Floor - physiology, Physical Stimulation - methods, Physical Therapy Modalities, Posture - physiology, vibration

Published: 2016-10-27,      Viewed (3547), Downloaded (1016), Related (17), Cited (1)

Hongying Jiang, Jichao Chen, Jinying Cao, Lan Mu, Zhenyu Hu, Jian He

Med Sci Monit 2015; 21:2170-2177  ::  DOI: 10.12659/MSM.894335

Keywords: Diagnostic Imaging - methods, Adult, Lung - pathology, Prospective Studies, Respiratory Function Tests, Smoking - pathology, Tobacco Smoke Pollution, vibration

Published: 2015-07-27,      Viewed (4940), Downloaded (630), Related (12)