H-Index
79
Scimago Lab
powered by Scopus
JCR
Clarivate
Analytics
15%
Acceptance
Rate
call: +1.631.470.9640
Mon-Fri 10 am - 2 pm EST

LogoeISSN: 1643-3750

Volume 26, 2020 - Table of Contents  (565)

Miao Kong, Yuanyuan Han, Yunhe Zhao, Hong Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e923817  ::  DOI: 10.12659/MSM.923817

Published: 2020-07-09,      Viewed (35), Downloaded (22), Related (0)

Yihan Li, Qingxian Tian, Kungpeng Leng, Meng Guo

Med Sci Monit 2020; 26:e924400  ::  DOI: 10.12659/MSM.924400

Published: 2020-07-08,      Viewed (46), Downloaded (28), Related (0)

Jinbang Xu, Jingjing Dun, Juan Yang, Junxin Zhang, Qiuping Lin, Mingqing Huang, Feng Ji, Lishan Huang, Xiumi You, Ying Lin

Med Sci Monit 2020; 26:e923073  ::  DOI: 10.12659/MSM.923073

Published: 2020-07-08,      Viewed (51), Downloaded (28), Related (0)

Zhang-Hong Lv, Niu Yuan

Med Sci Monit 2020; 26:e924911  ::  DOI: 10.12659/MSM.924911

Published: 2020-07-08,      Viewed (17), Downloaded (32), Related (0)

Xiaohua Dong, Wanxing Zhang, Jianmei Hou, Miaomiao Ma, Congzhong Zhu, Huiping Wang, Shuping Hou

Med Sci Monit 2020; 26:e923909  ::  DOI: 10.12659/MSM.923909

Published: 2020-07-07,      Viewed (29), Downloaded (20), Related (0)

Shuang Shi, Qianwei Cui, Jing Xu, Zhiguo Tang, Binya Shi, Zhongwei Liu

Med Sci Monit 2020; 26:e926441  ::  DOI: 10.12659/MSM.926441

Published: 2020-07-07,      Viewed (38), Downloaded (15), Related (0)

Nan-Xiang Chen, Kun Liu, Xuan Liu, Xin-Xin Zhang, Dong-yi Han

Med Sci Monit 2020; 26:e923621  ::  DOI: 10.12659/MSM.923621

Published: 2020-07-07,      Viewed (62), Downloaded (30), Related (0)

Gui-fang Wang, Xue Zhao, Shu-ping Liu, Yi-lei Xiao, Zu-neng Lu

Med Sci Monit 2020; 26:e926110  ::  DOI: 10.12659/MSM.926110

Published: 2020-07-06,      Viewed (36), Downloaded (11), Related (0)

Yan Tu, Yuan Wang, Lingkai Su, Beibei Shao, Zhuhui Duan, Shuli Deng

Med Sci Monit 2020; 26:e923509  ::  DOI: 10.12659/MSM.923509

Published: 2020-07-06,      Viewed (34), Downloaded (23), Related (0)

Chao Yue, Rui Peng, Wei Wei, Bin Zhou, Xu Wen, Rongmin Gu, Xuezhi Ming, Gang Li, Huanqiu Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e922504  ::  DOI: 10.12659/MSM.922504

Published: 2020-07-06,      Viewed (24), Downloaded (15), Related (18)

Jie Yu, Taobo Jin, Tianya Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e922672  ::  DOI: 10.12659/MSM.922672

Published: 2020-07-05,      Viewed (40), Downloaded (18), Related (7)

Qingquan Wang, Xiaojuan Ren, Xingping Zhang, Guanying Wang, Hongxia Xu, Ning Deng, Tao Liu, Zhipeng Peng

Med Sci Monit 2020; 26:e921831  ::  DOI: 10.12659/MSM.921831

Published: 2020-07-05,      Viewed (46), Downloaded (28), Related (2)

Xizhen Huang, Haoruo Zhang, Yanjuan Lin, Liangwan Chen, Yanchun Peng, Fei Jiang, Fen Lin, Sailan Li, Lingyu Lin

Med Sci Monit 2020; 26:e922642  ::  DOI: 10.12659/MSM.922642

Published: 2020-07-04,      Viewed (142), Downloaded (36), Related (0)

Marius Rimaitis, Diana Bilskienė, Tomas Tamošuitis, Rimantas Vilcinis, Kęstutis Rimaitis, Andrius Macas

Med Sci Monit 2020; 26:e922879  ::  DOI: 10.12659/MSM.922879

Published: 2020-07-04,      Viewed (78), Downloaded (30), Related (15)

Rongrong Zhang, Haiyan Zhu, Yufang Yuan, Jiou Zhao, Xiaochun Yang, Zhaofang Tian

Med Sci Monit 2020; 26:e923271  ::  DOI: 10.12659/MSM.923271

Published: 2020-07-03,      Viewed (43), Downloaded (20), Related (9)

Cong Li, Yu Zhang, Yuqin Chen, Tiantian Su, Yaming Zhao, Song Shi

Med Sci Monit 2020; 26:e920878  ::  DOI: 10.12659/MSM.920878

Published: 2020-07-03,      Viewed (77), Downloaded (42), Related (3)

Jianbin Du, Haijun Lv, Xin Dou, Zhongsheng Cao

Med Sci Monit 2020; 26:e923618  ::  DOI: 10.12659/MSM.923618

Published: 2020-07-02,      Viewed (106), Downloaded (54), Related (7)

Xuan Zou, Zhihuang Hu, Changjing Huang, Jianhua Chang

Med Sci Monit 2020; 26:e924269  ::  DOI: 10.12659/MSM.924269

Published: 2020-07-02,      Viewed (224), Downloaded (252), Related (15)

Xinlin Shi, Xiangrong Shao, Yawen Zhang, Feng Wu, Yujian Tao

Med Sci Monit 2020; 26:e922138  ::  DOI: 10.12659/MSM.922138

Published: 2020-07-02,      Viewed (130), Downloaded (65), Related (0)

Tian Xu, Qingguo Wang, Min Liu

Med Sci Monit 2020; 26:e923199  ::  DOI: 10.12659/MSM.923199

Published: 2020-07-01,      Viewed (338), Downloaded (238), Related (10)

Ruyi Zheng, Yan Liu, Zirui Hao, Huocheng Liao, Chun Xiao

Med Sci Monit 2020; 26:e922957  ::  DOI: 10.12659/MSM.922957

Published: 2020-07-01,      Viewed (138), Downloaded (142), Related (22)

Jian Wang, Yuan Liu, Qi Zhao, Tianwei Liu, Zhigang Zhou

Med Sci Monit 2020; 26:e921463  ::  DOI: 10.12659/MSM.921463

Published: 2020-07-01,      Viewed (98), Downloaded (98), Related (3)

Chi Wang, Zhenyu Ni, Ying Cai, Yu Zhou, Weiting Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e925965  ::  DOI: 10.12659/MSM.925965

Published: 2020-06-30,      Viewed (57), Downloaded (19), Related (19)

Shuai Wang, Bingfeng Han, Yongmei Wan, Jiang Liu, Tianshuo Zhao, Hanyu Liu, Fuqiang Cui

Med Sci Monit 2020; 26:e924840  ::  DOI: 10.12659/MSM.924840

Published: 2020-06-30,      Viewed (145), Downloaded (51), Related (8)

Grzegorz Kade, Arkadiusz Lubas, Sebastian Spaleniak, Anna Wojtecka, Ksymena Leśniak, Sławomir Literacki, Stanisław Niemczyk, Przemysław Dyrla

Med Sci Monit 2020; 26:e923805  ::  DOI: 10.12659/MSM.923805

Published: 2020-06-30,      Viewed (147), Downloaded (68), Related (3)

Cheng Zhang, Junlai Li, Changtian Li

Med Sci Monit 2020; 26:e924832  ::  DOI: 10.12659/MSM.924832

Published: 2020-06-30,      Viewed (89), Downloaded (127), Related (10)

Hai-Yan Fu, Wei-Min Bao, Cai-Xia Yang, Wei-Ju Lai, Jia-Min Xu, Hai-Yan Yu, Yi-Na Yang, Xu Tan, Ajay Kumar Gupta, Ying-Mei Tang

Med Sci Monit 2020; 26:e923726  ::  DOI: 10.12659/MSM.923726

Published: 2020-06-29,      Viewed (44), Downloaded (31), Related (2)

Mingzhu Wang, Yanan Shi, Lei Yao, Qiang Li, Youhua Wang, Deyu Fu

Med Sci Monit 2020; 26:e924092  ::  DOI: 10.12659/MSM.924092

Published: 2020-06-29,      Viewed (173), Downloaded (105), Related (1)

Senmin Chen, Xiuli Yuan, Huanli Xu, Meng Yi, Sixi Liu, Feiqiu Wen

Med Sci Monit 2020; 26:e923799  ::  DOI: 10.12659/MSM.923799

Published: 2020-06-29,      Viewed (47), Downloaded (41), Related (20)

Lina Huang, Lingjun Zhao, Huiwei Shi

Med Sci Monit 2020; 26:e924076  ::  DOI: 10.12659/MSM.924076

Published: 2020-06-29,      Viewed (109), Downloaded (50), Related (22)

Ling He, Song Guo, Taiyang Zhu, Chen Chen, Kun Xu

Med Sci Monit 2020; 26:e922561  ::  DOI: 10.12659/MSM.922561

Published: 2020-06-28,      Viewed (436), Downloaded (64), Related (12)

Ling Xu, Yinlian Cai, Yaoguo Wang, Chaoxiang Xu

Med Sci Monit 2020; 26:e924564  ::  DOI: 10.12659/MSM.924564

Published: 2020-06-28,      Viewed (61), Downloaded (35), Related (11)

Weiran Dai, Yue Sun, Zhiyuan Jiang, Kuan Du, Ning Xia, Guoqiang Zhong

Med Sci Monit 2020; 26:e922492  ::  DOI: 10.12659/MSM.922492

Published: 2020-06-28,      Viewed (60), Downloaded (49), Related (20)

Shuning Jiang, Bing Wang, Tingting Sha, Xia Li

Med Sci Monit 2020; 26:e921557  ::  DOI: 10.12659/MSM.921557

Published: 2020-06-27,      Viewed (94), Downloaded (50), Related (8)

Min Zhang, Jiangzhao Zhang, Yan Xiong, Jiaqing Peng, Xiaoyan Wu

Med Sci Monit 2020; 26:e924372  ::  DOI: 10.12659/MSM.924372

Published: 2020-06-27,      Viewed (177), Downloaded (69), Related (19)

Huiyong Liu, Jie Xu, Qingzhi Yao, Zhongyi Zhang, Qiaonan Guo, Jianqing Lin

Med Sci Monit 2020; 26:e922217  ::  DOI: 10.12659/MSM.922217

Published: 2020-06-27,      Viewed (163), Downloaded (74), Related (14)

Wenfeng Zhang, Meng Li, Nana Li, Zonghua Liu

Med Sci Monit 2020; 26:e921757  ::  DOI: 10.12659/MSM.921757

Published: 2020-06-26,      Viewed (158), Downloaded (71), Related (3)

Esra Yüksel Coşkun, Elçin Esenlik

Med Sci Monit 2020; 26:e921401  ::  DOI: 10.12659/MSM.921401

Published: 2020-06-26,      Viewed (94), Downloaded (75), Related (11)

Kaifa Wang, Guangyu Huang, Yagang Chen, Yuming Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e921487  ::  DOI: 10.12659/MSM.921487

Published: 2020-06-26,      Viewed (149), Downloaded (62), Related (0)

Cai-Mei Wang, Jin-Huan Deng, Guo-Fei Mao, Yong-Ling He, Xiang Shi

Med Sci Monit 2020; 26:e923290  ::  DOI: 10.12659/MSM.923290

Published: 2020-06-25,      Viewed (172), Downloaded (65), Related (7)

Yirong Teng, Zhaowei Teng, Shuanglan Xu, Xiguang Zhang, Jie Liu, Qiaoning Yue, Yun Zhu, Yong Zeng

Med Sci Monit 2020; 26:e925707  ::  DOI: 10.12659/MSM.925707

Published: 2020-06-25,      Viewed (51), Downloaded (31), Related (10)

Tian Lan, Yunyan Lu, Hua Luo, Junling He, Jiawei He, Zujian Hu, Haibin Xu

Med Sci Monit 2020; 26:e923630  ::  DOI: 10.12659/MSM.923630

Published: 2020-06-25,      Viewed (58), Downloaded (35), Related (5)

Zhong Liang, Weidong Hu, Shuping Li, Zhenhong Wei, Zijiang Zhu

Med Sci Monit 2020; 26:e923926  ::  DOI: 10.12659/MSM.923926

Published: 2020-06-24,      Viewed (124), Downloaded (64), Related (23)

Jingyuan Li, Xingyuan Liu, Zan Cui, Guanying Han

Med Sci Monit 2020; 26:e922070  ::  DOI: 10.12659/MSM.922070

Published: 2020-06-24,      Viewed (191), Downloaded (139), Related (26)

Peili An, Shujuan Zhong, Rong Zhang, Xiaoxia Hou, Ruru Xi, Yingjin Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e919777  ::  DOI: 10.12659/MSM.919777

Published: 2020-06-24,      Viewed (114), Downloaded (48), Related (4)

Kexin Xie, Shan Kong, Fuxing Li, Yulin Zhang, Jing Wang, Weidong Zhao

Med Sci Monit 2020; 26:e923881  ::  DOI: 10.12659/MSM.923881

Published: 2020-06-23,      Viewed (122), Downloaded (70), Related (2)

Xiaoqiu Wu, Fangfei Li, Yongshu Li, Yuanyuan Yu, Chao Liang, Baoting Zhang, Chuanzong Zhao, Aiping Lu, Ge Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e925583  ::  DOI: 10.12659/MSM.925583

Published: 2020-06-23,      Viewed (96), Downloaded (36), Related (14)

Mei Tian, Xiuchun Yang, Yanfang Li, Sen Guo

Med Sci Monit 2020; 26:e923359  ::  DOI: 10.12659/MSM.923359

Published: 2020-06-23,      Viewed (75), Downloaded (45), Related (16)

Guisheng Wu, Xia Xu, Guanghua Fu, Ping Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e923681  ::  DOI: 10.12659/MSM.923681

Published: 2020-06-23,      Viewed (202), Downloaded (68), Related (13)

Haosheng Wang, Xueliang Chen, Jianwu Zhao, Mingyang Kang, Rongpeng Dong, Kai Wang, Yang Qu

Med Sci Monit 2020; 26:e921859  ::  DOI: 10.12659/MSM.921859

Published: 2020-06-22,      Viewed (323), Downloaded (136), Related (2)

Jialin Li, Xi’ai Wu, Minjing Luo, Meihua Yan, Qian Wang, Ping Li, Wenquan Niu

Med Sci Monit 2020; 26:e922910  ::  DOI: 10.12659/MSM.922910

Published: 2020-06-22,      Viewed (346), Downloaded (67), Related (11)

Agata Krawczyk, Joanna Miśkiewicz, Karolina Strzelec, Dominika Wcisło-Dziadecka, Barbara Strzalka-Mrozik

Med Sci Monit 2020; 26:e922035  ::  DOI: 10.12659/MSM.922035

Published: 2020-06-22,      Viewed (93), Downloaded (46), Related (15)

Jie Wang, Yajun Wang, Xudong Xu, Sheng Peng, Feng Xu, Peirong Liu

Med Sci Monit 2020; 26:e922028  ::  DOI: 10.12659/MSM.922028

Published: 2020-06-22,      Viewed (284), Downloaded (63), Related (5)

Wenyan Li, Junying Wu

Med Sci Monit 2020; 26:e923461  ::  DOI: 10.12659/MSM.923461

Published: 2020-06-21,      Viewed (152), Downloaded (63), Related (8)

Shenghong Sun, Wei Wang, Chiyi He

Med Sci Monit 2020; 26:e922613  ::  DOI: 10.12659/MSM.922613

Published: 2020-06-21,      Viewed (86), Downloaded (60), Related (3)

Hai-li Jin, Lu Zhan, Shu-fen Mei, Zheng-yang Shao

Med Sci Monit 2020; 26:e923449  ::  DOI: 10.12659/MSM.923449

Published: 2020-06-21,      Viewed (91), Downloaded (52), Related (5)

Hua Ge, Yan Yan, Maozhao Yan, Lingfei Guo, Kun Mao

Med Sci Monit 2020; 26:e923208  ::  DOI: 10.12659/MSM.923208

Published: 2020-06-20,      Viewed (81), Downloaded (42), Related (14)


Xingying Zhang, Xin Wen, Ning Feng, Aoxing Chen, Senbang Yao, Xin Ding, Longzhen Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e923087  ::  DOI: 10.12659/MSM.923087

Published: 2020-06-20,      Viewed (95), Downloaded (57), Related (20)

Mei Jiang, Quyan Zhang, Wei Zhang, Wei He, Ke Huang, Guo Peng, Jinhui Huang, Mingyi Zhao

Med Sci Monit 2020; 26:e924457  ::  DOI: 10.12659/MSM.924457

Published: 2020-06-19,      Viewed (142), Downloaded (56), Related (13)

Wenhao Li, Han Gao, Wentao Li

Med Sci Monit 2020; 26:e922345  ::  DOI: 10.12659/MSM.922345

Published: 2020-06-19,      Viewed (182), Downloaded (76), Related (2)

Li Hao, Zhengzhen Wang, Yan Wang, Juan Wang, Zhipeng Zeng

Med Sci Monit 2020; 26:e923015  ::  DOI: 10.12659/MSM.923015

Published: 2020-06-19,      Viewed (83), Downloaded (36), Related (9)

Mei Chen, Li Xiang, Guangliang Wu, Yingdi Liao, Yefeng Cai

Med Sci Monit 2020; 26:e923163  ::  DOI: 10.12659/MSM.923163

Published: 2020-06-18,      Viewed (169), Downloaded (65), Related (0)

Xi Wei, Ming Gao, Ruiguo Yu, Zhiqiang Liu, Qing Gu, Xun Liu, Zhiming Zheng, Xiangqian Zheng, Jialin Zhu, Sheng Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e926096  ::  DOI: 10.12659/MSM.926096

Published: 2020-06-18,      Viewed (208), Downloaded (67), Related (0)

Sihan Chen, Lu Yida, Bo Chen, MaoMing Xiong

Med Sci Monit 2020; 26:e923707  ::  DOI: 10.12659/MSM.923707

Published: 2020-06-18,      Viewed (143), Downloaded (89), Related (18)

Jin Zhu, Lu Jin, Aili Zhang, Peng Gao, Guangcheng Dai, Ming Xu, Lijun Xu, Dongrong Yang

Med Sci Monit 2020; 26:e922346  ::  DOI: 10.12659/MSM.922346

Published: 2020-06-17,      Viewed (404), Downloaded (79), Related (2)

Lucia Kendrová, Wioletta Mikuľáková, Katarína Urbanová, Štefánia Andraščíková, Silvia Žultáková, Peter Takáč, Yuriy Peresta

Med Sci Monit 2020; 26:e924071  ::  DOI: 10.12659/MSM.924071

Published: 2020-06-17,      Viewed (89), Downloaded (59), Related (3)

Peng Chen, Ying Zhang, Yongsheng Wen, Jinjun Guo, Weizhi Bai, Jinwei Jia, Yu Ma, Yi Xu

Med Sci Monit 2020; 26:e923985  ::  DOI: 10.12659/MSM.923985

Published: 2020-06-17,      Viewed (106), Downloaded (67), Related (13)

Jing Yan, Jia Zhou, Junhai Zhen, Li Li, Zhejiang Provincial Critical Care Clinical Research Group

Med Sci Monit 2020; 26:e923378  ::  DOI: 10.12659/MSM.923378

Published: 2020-06-16,      Viewed (150), Downloaded (67), Related (11)

Jiabei Wang, Yingfang Wang, Feng Chen, Guojing Ma, Difei Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e926434  ::  DOI: 10.12659/MSM.926434

Published: 2020-06-16,      Viewed (62), Downloaded (20), Related (1)

Wei Yao, Lixin Wang, Qing Chen, Fang Wang, Nana Feng

Med Sci Monit 2020; 26:e919977  ::  DOI: 10.12659/MSM.919977

Published: 2020-06-16,      Viewed (223), Downloaded (100), Related (2)

Dongdong Yuan, Xiangfen Shi, Liping Guo, Gaobiao Wang, Yujie Zhao, Yuling Yang, Hanjuan Zhang, Qiong Huang, Yiqiang Yuan

Med Sci Monit 2020; 26:e923758  ::  DOI: 10.12659/MSM.923758

Published: 2020-06-16,      Viewed (168), Downloaded (62), Related (7)

Ying Wang, Danli Xin, Lei Zhou

Med Sci Monit 2020; 26:e920886  ::  DOI: 10.12659/MSM.920886

Published: 2020-06-15,      Viewed (109), Downloaded (48), Related (13)

Sikai Nong, Xinbin Pan, Kaihua Chen, Ye Li, Xiaodong Zhu

Med Sci Monit 2020; 26:e922244  ::  DOI: 10.12659/MSM.922244

Published: 2020-06-15,      Viewed (63), Downloaded (36), Related (30)

Min Zhao, Xian-mei Huang, Lin Niu, Wei-xing Ni, Zhi-qun Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e921671  ::  DOI: 10.12659/MSM.921671

Published: 2020-06-15,      Viewed (170), Downloaded (74), Related (13)

Yang Zhou, Daqi Xin, Zhuoting Lei, Yuan Zuo, Yan Zhao

Med Sci Monit 2020; 26:e922050  ::  DOI: 10.12659/MSM.922050

Published: 2020-06-15,      Viewed (178), Downloaded (79), Related (19)

Haoran Qi, Jingcai Xue, Junying Gao, Yun Zhang, Jianmin Sun, Guodong Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e923713  ::  DOI: 10.12659/MSM.923713

Published: 2020-06-14,      Viewed (199), Downloaded (64), Related (6)

Shengjin Cui, Shuang Lou, Weiquan Guo, Shihui Jian, Yunfeng Wu, Xintong Liu, Xi Lan, Xingwang Jia

Med Sci Monit 2020; 26:e923366  ::  DOI: 10.12659/MSM.923366

Published: 2020-06-14,      Viewed (75), Downloaded (53), Related (25)

Honghua Zhou, Liao Tan, Ting Lu, Kai Xu, Chan Li, Zhaoya Liu, Huihui Peng, Ruizheng Shi, Guogang Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e924576  ::  DOI: 10.12659/MSM.924576

Published: 2020-06-14,      Viewed (81), Downloaded (81), Related (16)

Huaihui Tang, Zhongshuai Wang, Qianqian Shao, Yue Wang, Qingshan Yang

Med Sci Monit 2020; 26:e922676  ::  DOI: 10.12659/MSM.922676

Published: 2020-06-13,      Viewed (118), Downloaded (64), Related (26)

Dapeng Chi, Wei Zhang, Yulong Jia, Damin Cong, Kui Yu, Shaoshan Hu

Med Sci Monit 2020; 26:e923189  ::  DOI: 10.12659/MSM.923189

Published: 2020-06-13,      Viewed (82), Downloaded (38), Related (22)

Haixiao Qi, Yan Mao, Qian Cao, Xingzhen Sun, Wenxia Kuai, Junhong Song, Li Ma, Ze Hong, Jian Hu, Guoping Zhou

Med Sci Monit 2020; 26:e922662  ::  DOI: 10.12659/MSM.922662

Published: 2020-06-13,      Viewed (81), Downloaded (42), Related (2)

Xingzhen Zhang, Lixia Zhao, Guangxi Zhai, Jianbo Ji, Anchang Liu

Med Sci Monit 2020; 26:e926333  ::  DOI: 10.12659/MSM.926333

Published: 2020-06-12,      Viewed (87), Downloaded (19), Related (22)

Su-Ning Huang, Guo-Sheng Li, Xian-Guo Zhou, Xiao-Yi Chen, Yu-Xuan Yao, Xiao-Guohui Zhang, Yao Liang, Ming-Xuan Li, Gang Chen, Zhi-Guang Huang, Yi-Wu Dang, Jing Li, Ping Li, Xiao-Zhun Tang, Min-Hua Rong

Med Sci Monit 2020; 26:e922854  ::  DOI: 10.12659/MSM.922854

Published: 2020-06-12,      Viewed (294), Downloaded (109), Related (13)

Paulina Dziamałek-Macioszczyk, Joanna M. Harazny, Norbert Kwella, Paweł Wojtacha, Susanne Jung, Thomas Dienemann, Roland E. Schmieder, Tomasz Stompór

Med Sci Monit 2020; 26:e921919  ::  DOI: 10.12659/MSM.921919

Published: 2020-06-12,      Viewed (113), Downloaded (58), Related (15)

Fang Huang, Qing-quan Lai, Hong Wu, Xiao-ting Ke

Med Sci Monit 2020; 26:e923272  ::  DOI: 10.12659/MSM.923272

Published: 2020-06-11,      Viewed (112), Downloaded (60), Related (11)

Guorong Wang, Zhiwei Wang, Zhengyu Jin

Med Sci Monit 2020; 26:e923541  ::  DOI: 10.12659/MSM.923541

Published: 2020-06-11,      Viewed (102), Downloaded (44), Related (20)

Min Zhang, Zhen Wang, Qiushi Cheng, Zhihong Wang, Xiaobing Lv, Zhong Wang, Na Li

Med Sci Monit 2020; 26:e923188  ::  DOI: 10.12659/MSM.923188

Published: 2020-06-11,      Viewed (283), Downloaded (113), Related (2)

Yao Dong, Shuairu Feng, Feijun Dong

Med Sci Monit 2020; 26:e922486  ::  DOI: 10.12659/MSM.922486

Published: 2020-06-10,      Viewed (89), Downloaded (37), Related (17)

Qingjun Zhang, Hui Wang, Jun Xue, Di Wu

Med Sci Monit 2020; 26:e921032  ::  DOI: 10.12659/MSM.921032

Published: 2020-06-10,      Viewed (154), Downloaded (54), Related (5)

Branislava Stojković, Marija Igić, Tatjana Jevtović Stoimenov, Olivera Tričković Janjić, Aleksandra Ignjatović, Miloš Kostić, Milica Petrović, Simona Stojanović

Med Sci Monit 2020; 26:e923471  ::  DOI: 10.12659/MSM.923471

Published: 2020-06-10,      Viewed (177), Downloaded (67), Related (8)

Bing Ji, Dawei Li, Shuai Fu, Zhao Zhang, Tong Yang, Yaohai Wu, You Zuo, Zhonghua Xu, Nengwang Yu

Med Sci Monit 2020; 26:e921297  ::  DOI: 10.12659/MSM.921297

Published: 2020-06-09,      Viewed (92), Downloaded (49), Related (14)

Zhu Meng, Weili Gai, Dalin Song

Med Sci Monit 2020; 26:e923129  ::  DOI: 10.12659/MSM.923129

Published: 2020-06-09,      Viewed (178), Downloaded (69), Related (2)

Haoming Wang, Yachong Huo, Liang Li, Xiaobing Liu, Dalong Yang, Wenyuan Ding, Sidong Yang

Med Sci Monit 2020; 26:e921719  ::  DOI: 10.12659/MSM.921719

Published: 2020-06-09,      Viewed (170), Downloaded (67), Related (14)

Jing Zhang, Yanpeng Li, Bingyuan Wang, Yan Luo, Junping Shi, Baiyun Zhao

Med Sci Monit 2020; 26:e926160  ::  DOI: 10.12659/MSM.926160

Published: 2020-06-09,      Viewed (69), Downloaded (29), Related (13)

Shaopeng Sun, Feng Liu, Shaozhong Xian, Dawei Cai

Med Sci Monit 2020; 26:e920331  ::  DOI: 10.12659/MSM.920331

Published: 2020-06-08,      Viewed (285), Downloaded (90), Related (19)

Xiaohui Zhou, Huimei Huang, Wanmeng Cui, Yifang Wang, Wenqi Luo, Liudmila Matskova, Xiaoying Zhou

Med Sci Monit 2020; 26:e922836  ::  DOI: 10.12659/MSM.922836

Published: 2020-06-08,      Viewed (84), Downloaded (47), Related (18)

Qiaohong Bai, Li Li, Futao Chen, Jiang Zhu, Lifeng Cao, Yang Yang, Fukuan Zhong

Med Sci Monit 2020; 26:e921200  ::  DOI: 10.12659/MSM.921200

Published: 2020-06-08,      Viewed (91), Downloaded (40), Related (15)

Lihui Zhao, Jie Mu, Yiran Mao, Xiaojie Xin

Med Sci Monit 2020; 26:e921813  ::  DOI: 10.12659/MSM.921813

Published: 2020-06-08,      Viewed (117), Downloaded (39), Related (3)

Chen Yang, Hong-luan Wu, Zhi-hang Li, Xiao-cui Chen, Hong-yong Su, Xiao-yan Guo, Ning An, Kai-peng Jing, Qing-jun Pan, Hua-feng Liu

Med Sci Monit 2020; 26:e922673  ::  DOI: 10.12659/MSM.922673

Published: 2020-06-07,      Viewed (142), Downloaded (53), Related (17)

Yongzhao Zhao, Yunshan Fan, Liuzhi Yang, Haijian Ni, Chuanfeng Wang, Shisheng He, Guangfei Gu

Med Sci Monit 2020; 26:e922777  ::  DOI: 10.12659/MSM.922777

Published: 2020-06-07,      Viewed (79), Downloaded (44), Related (9)

Aixia Lu, Haibo Fan, Jinfeng Xu, Jun Li, Honglei Zhao

Med Sci Monit 2020; 26:e922129  ::  DOI: 10.12659/MSM.922129

Published: 2020-06-07,      Viewed (105), Downloaded (47), Related (7)

Zhaogang Dong, Yuanbin Liu, Hongwei Pan, Hongchun Wang, Xin Wang, Xiaofei Xu, Ke Xiao, Min Liu, Zhiyun Xu, Lanbo Li, Yi Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e922160  ::  DOI: 10.12659/MSM.922160

Published: 2020-06-06,      Viewed (98), Downloaded (44), Related (11)

Chunfang Lv, Jianhong Wu, Catherine Pierre-Audigier, Liuzhu Lu, Amel Kévin Alame-Emane, Howard Takiff, Yangfeng Xu, Jian Wang, Brigitte Gicquel, Shengyuan Liu

Med Sci Monit 2020; 26:e923508  ::  DOI: 10.12659/MSM.923508

Published: 2020-06-06,      Viewed (91), Downloaded (35), Related (22)

Yingying Meng, Dan Zhang, Xingya Jia, Keshen Xiao, Xiao Lin, Yi Yang, Dake Xu, Qiang Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e922920  ::  DOI: 10.12659/MSM.922920

Published: 2020-06-06,      Viewed (167), Downloaded (73), Related (12)

Qian Dong, Liangliang Dong, Sheng Liu, Yan Kong, Mi Zhang, Xingwen Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e923210  ::  DOI: 10.12659/MSM.923210

Published: 2020-06-05,      Viewed (99), Downloaded (60), Related (15)


Guosheng Tu, Zhengxu Fang, Yu Zhao, Qinghua Wu

Med Sci Monit 2020; 26:e921542  ::  DOI: 10.12659/MSM.921542

Published: 2020-06-05,      Viewed (226), Downloaded (76), Related (5)

Jing Liu, Guang Song, Tao Meng, Ge Zhao

Med Sci Monit 2020; 26:e921997  ::  DOI: 10.12659/MSM.921997

Published: 2020-06-04,      Viewed (480), Downloaded (152), Related (7)

Lin Qi, Kailei Shi, Cheng Li, Zhiguo Ju, Dingbiao Mao, Lukai Zhang, Xinkai Qu, Yanqing Hua, Ming Li

Med Sci Monit 2020; 26:e920950  ::  DOI: 10.12659/MSM.920950

Published: 2020-06-04,      Viewed (196), Downloaded (62), Related (18)

Shuang Li, Hang Wang, Hong Zheng, Nana Li, Chao Sun, Xingchu Meng, Weiping Zheng, Kai Wang, Hong Qin, Wei Gao, Zhongyang Shen

Med Sci Monit 2020; 26:e922517  ::  DOI: 10.12659/MSM.922517

Published: 2020-06-04,      Viewed (113), Downloaded (76), Related (7)

Ying He, Yu Ting Bao, Hong Shu Chen, Yi Tao Chen, Xiao Jie Zhou, Yuan Xiao Yang, Chang Yu Li

Med Sci Monit 2020; 26:e922943  ::  DOI: 10.12659/MSM.922943

Published: 2020-06-03,      Viewed (107), Downloaded (41), Related (1)

Jinwen Xu, Tingting Ge, Hongxia Zhou, Lin Zhang, Liping Zhao

Med Sci Monit 2020; 26:e922090  ::  DOI: 10.12659/MSM.922090

Published: 2020-06-03,      Viewed (230), Downloaded (88), Related (10)

Jieyao Cheng, Aiming Yang, Shujun Cheng, Lin Feng, Xi Wu, Xinghua Lu, Ming Zu, Jianfang Cui, Hang Yu, Long Zou

Med Sci Monit 2020; 26:e923444  ::  DOI: 10.12659/MSM.923444

Published: 2020-06-03,      Viewed (217), Downloaded (62), Related (7)

Yu Zhang, Guiqiu Zhao

Med Sci Monit 2020; 26:e921584  ::  DOI: 10.12659/MSM.921584

Published: 2020-06-02,      Viewed (189), Downloaded (70), Related (17)

Yan Liu, Zhennan Xu, Tao Jin, Ke Xu, Mingfa Liu, Haixiong Xu

Med Sci Monit 2020; 26:e921947  ::  DOI: 10.12659/MSM.921947

Published: 2020-06-02,      Viewed (421), Downloaded (176), Related (13)

Tao Yang, Xubo Wang, Lei Liu, Hanwen Chen, Na Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e922052  ::  DOI: 10.12659/MSM.922052

Published: 2020-06-02,      Viewed (75), Downloaded (41), Related (12)


Xi Luo, Kuan-Jui Su, Chuan Qiu, Xing Liu, Fang Yang

Med Sci Monit 2020; 26:e923295  ::  DOI: 10.12659/MSM.923295

Published: 2020-06-01,      Viewed (92), Downloaded (54), Related (15)

Zhulin Wu, Chensheng Ouyang, Lisheng Peng

Med Sci Monit 2020; 26:e923231  ::  DOI: 10.12659/MSM.923231

Published: 2020-06-01,      Viewed (94), Downloaded (51), Related (21)

Lei Hong, Ying Sun, Jian-Zhong An, Chen Wang, Shi-Gang Qiao

Med Sci Monit 2020; 26:e922176  ::  DOI: 10.12659/MSM.922176

Published: 2020-06-01,      Viewed (85), Downloaded (41), Related (13)

Wei Xia, Ning Yang, Yuming Li

Med Sci Monit 2020; 26:e922913  ::  DOI: 10.12659/MSM.922913

Published: 2020-06-01,      Viewed (95), Downloaded (50), Related (7)

Shu Qiao Zhang, Hai Bo Xu, Shi Jun Zhang, Xin Yu Li

Med Sci Monit 2020; 26:e923624  ::  DOI: 10.12659/MSM.923624

Published: 2020-05-31,      Viewed (149), Downloaded (66), Related (15)

Xiaodong Wang, Yuquan Wu, Dongyue Wen, Lin-yong Wu, Yujia Zhao, Yun He, Hong Yang

Med Sci Monit 2020; 26:e921786  ::  DOI: 10.12659/MSM.921786

Published: 2020-05-31,      Viewed (119), Downloaded (58), Related (15)

Hao Xu, Xuli Min, Yongjun Ren, Lin Yang, Fang Liu

Med Sci Monit 2020; 26:e922988  ::  DOI: 10.12659/MSM.922988

Published: 2020-05-31,      Viewed (317), Downloaded (84), Related (9)

Xinxin Pang, Yage Zhang, Xiujie Shi, Zining Peng, Yufeng Xing, Han Jiarui

Med Sci Monit 2020; 26:e921894  ::  DOI: 10.12659/MSM.921894

Published: 2020-05-30,      Viewed (119), Downloaded (52), Related (3)

Doroteja Pavan-Jukic, Andrej Starc, David Stubljar, Tomislav Jukic

Med Sci Monit 2020; 26:e923060  ::  DOI: 10.12659/MSM.923060

Published: 2020-05-30,      Viewed (271), Downloaded (73), Related (3)

Xingwang Zhou, Xiaodong Niu, Qing Mao, Yanhui Liu

Med Sci Monit 2020; 26:e920627  ::  DOI: 10.12659/MSM.920627

Published: 2020-05-30,      Viewed (125), Downloaded (67), Related (17)

Yiyan Yu, Dan Luo, Zhiyi Li, Juan Zhang, Fang Li, Jie Qiao, Fengxu Yu, Miaoling Li

Med Sci Monit 2020; 26:e924215  ::  DOI: 10.12659/MSM.924215

Published: 2020-05-29,      Viewed (120), Downloaded (43), Related (9)

Miao Liu, Pan Zhou, Jiaojiao Li, Yi Jiang

Med Sci Monit 2020; 26:e920810  ::  DOI: 10.12659/MSM.920810

Published: 2020-05-29,      Viewed (200), Downloaded (66), Related (23)

Lei Huang, Yun Wang, Juan Liu, Pengfei Ye, Bochao Cheng, Huayan Xu, Haibo Qu, Gang Ning

Med Sci Monit 2020; 26:e925669  ::  DOI: 10.12659/MSM.925669

Published: 2020-05-29,      Viewed (662), Downloaded (225), Related (12)

Yongchao Fu, Hongxia Xing, Wenwen Li, Changchun Cao, Xin Wan, Feifei Cao, Qing Sun, Shensen Li

Med Sci Monit 2020; 26:e920421  ::  DOI: 10.12659/MSM.920421

Published: 2020-05-29,      Viewed (222), Downloaded (71), Related (10)

Zenghong Chen, Yang Lv, Dongsheng Cao, Xiaocan Li, Yuanyi Li

Med Sci Monit 2020; 26:e923808  ::  DOI: 10.12659/MSM.923808

Published: 2020-05-28,      Viewed (88), Downloaded (48), Related (20)

Zhentao Zhang, Guodong Lv, Liang Du

Med Sci Monit 2020; 26:e921957  ::  DOI: 10.12659/MSM.921957

Published: 2020-05-28,      Viewed (87), Downloaded (49), Related (13)

Michelle L. Stefano, Richard M. Kream, George B. Stefano

Med Sci Monit 2020; 26:e926016  ::  DOI: 10.12659/MSM.926016

Published: 2020-05-28,      Viewed (1085), Downloaded (247), Related (8)


Zhanfeng Yan, Lili Liu, Lulu Jiao, Xiaohui Wen, Jianhua Liu, Ningyu Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e924934  ::  DOI: 10.12659/MSM.924934

Published: 2020-05-27,      Viewed (669), Downloaded (155), Related (9)

Maja Rogić Vidaković, Ana Kostović, Ana Jerković, Joško Šoda, Mladen Russo, Maja Stella, Ante Knežić, Igor Vujović, Mario Mihalj, Jure Baban, Davor Ljubenkov, Marin Peko, Benjamin Benzon, Maximilian Vincent Hagelien, Zoran Đogaš

Med Sci Monit 2020; 26:e923166  ::  DOI: 10.12659/MSM.923166

Published: 2020-05-27,      Viewed (265), Downloaded (92), Related (13)

Yuanheng Zhang, Xujiang Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e924625  ::  DOI: 10.12659/MSM.924625

Published: 2020-05-27,      Viewed (230), Downloaded (65), Related (9)

Xin-bang Mao, Yan-hua Cheng, Ke-su Peng, Zhi-peng You

Med Sci Monit 2020; 26:e920883  ::  DOI: 10.12659/MSM.920883

Published: 2020-05-27,      Viewed (225), Downloaded (125), Related (20)

George B. Stefano, Tobias Esch, Richard M. Kream

Med Sci Monit 2020; 26:e925679  ::  DOI: 10.12659/MSM.925679

Published: 2020-05-26,      Viewed (186), Downloaded (107), Related (4)

Yang Gu, Wei Hou, Xin-yu Shen, Shi-xuan Zhuo, Hao-ran Zhang, Ming-hui Ji, Mei-juan Chen, Yuan-yuan Guo

Med Sci Monit 2020; 26:e923104  ::  DOI: 10.12659/MSM.923104

Published: 2020-05-26,      Viewed (88), Downloaded (55), Related (1)

Tana Zhao, Shangjun Chen, Bingxin Wang, Dongliang Cai

Med Sci Monit 2020; 26:e923251  ::  DOI: 10.12659/MSM.923251

Published: 2020-05-26,      Viewed (443), Downloaded (80), Related (21)

Shuqin Wang, Hong Yao, Lan Ding, Yiqing Gao, Pei Wang, Ying Xue

Med Sci Monit 2020; 26:e922860  ::  DOI: 10.12659/MSM.922860

Published: 2020-05-26,      Viewed (208), Downloaded (100), Related (6)

Yue Xu, Xiao-Lin Yang, Xiao-Long Yang, Ya-Ru Ren, Xin-Yu Zhuang, Lei Zhang, Xiao-Feng Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e922710  ::  DOI: 10.12659/MSM.922710

Published: 2020-05-25,      Viewed (192), Downloaded (115), Related (4)

Xingkai Xu, Lulei Liao, Baisheng Hu, Hao Jiang, Meichun Tan

Med Sci Monit 2020; 26:e921319  ::  DOI: 10.12659/MSM.921319

Published: 2020-05-25,      Viewed (235), Downloaded (149), Related (14)

Mengmeng Liu, Chao Song, Ping Zhang, Yuan Fang, Xu Han, Jianang Li, Weixin Wu, Genwen Chen, Jianyong Sun

Med Sci Monit 2020; 26:e922378  ::  DOI: 10.12659/MSM.922378

Published: 2020-05-25,      Viewed (363), Downloaded (170), Related (5)

Ming-Xing Wang, Qian Yin, Xin Xu

Med Sci Monit 2020; 26:e922136  ::  DOI: 10.12659/MSM.922136

Published: 2020-05-25,      Viewed (313), Downloaded (109), Related (14)

Ke Zhang, Hongwei Cheng, Lihua Song, Wei Wei

Med Sci Monit 2020; 26:e923688  ::  DOI: 10.12659/MSM.923688

Published: 2020-05-24,      Viewed (279), Downloaded (100), Related (14)

Han Sun, Cong Ke, Lin Zhang, Changjun Tian, Zhihui Zhang, Shuhua Wu

Med Sci Monit 2020; 26:e922029  ::  DOI: 10.12659/MSM.922029

Published: 2020-05-24,      Viewed (292), Downloaded (104), Related (14)

Huaxin Sun, Buajieer-guli Nasi-Er, Xuesheng Wang, Ling Zhang, Yanmei Lu, Xianhui Zhou, Yaodong Li, Lianwei Dong, Qina Zhou, BaoPeng Tang

Med Sci Monit 2020; 26:e922277  ::  DOI: 10.12659/MSM.922277

Published: 2020-05-24,      Viewed (480), Downloaded (96), Related (7)

Jie Yang, Libing Huang, Siying Liu, Wenzhong Wu, Weiqian Tian, Zhen Zheng, Zhigang Lv, Fangbing Ji, Man Zheng

Med Sci Monit 2020; 26:e920648  ::  DOI: 10.12659/MSM.920648

Published: 2020-05-23,      Viewed (100), Downloaded (57), Related (10)

Yu Sang, Xiaofen Wu, Jianping Miao, Ming Cao, Lei Ruan, Cuntai Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e923112  ::  DOI: 10.12659/MSM.923112

Published: 2020-05-23,      Viewed (282), Downloaded (125), Related (8)

Zhenan Xu, Zhenxing Wang, Hongbin Sun, Hua Xin

Med Sci Monit 2020; 26:e924721  ::  DOI: 10.12659/MSM.924721

Published: 2020-05-23,      Viewed (389), Downloaded (139), Related (6)

Chun Song, Chunning Duan

Med Sci Monit 2020; 26:e921002  ::  DOI: 10.12659/MSM.921002

Published: 2020-05-22,      Viewed (543), Downloaded (116), Related (23)

Wei Wei, Chao Xu, Yong-gang Zhu, Ya-Bo Yan, Lu-Yu Huang, Wei Lei

Med Sci Monit 2020; 26:e921990  ::  DOI: 10.12659/MSM.921990

Published: 2020-05-22,      Viewed (147), Downloaded (57), Related (3)

Chaoyi Qin, Xue-lin Wu, Jun Gu, Dan Du, Yingqiang Guo

Med Sci Monit 2020; 26:e923124  ::  DOI: 10.12659/MSM.923124

Published: 2020-05-22,      Viewed (261), Downloaded (66), Related (20)

Jun Wan, Shaoyan Lin, Xiuling Huang, Qianqin Li, Lingjun Zeng, Song Du

Med Sci Monit 2020; 26:e920467  ::  DOI: 10.12659/MSM.920467

Published: 2020-05-21,      Viewed (314), Downloaded (151), Related (20)

Ming Li, Ruoyu Li, Sidong Yang, Dalong Yang, Xianda Gao, Jiayuan Sun, Wenyuan Ding, Lei Ma

Med Sci Monit 2020; 26:e922928  ::  DOI: 10.12659/MSM.922928

Published: 2020-05-21,      Viewed (103), Downloaded (68), Related (9)

Xianzheng Qin, Yuning Song

Med Sci Monit 2020; 26:e921815  ::  DOI: 10.12659/MSM.921815

Published: 2020-05-21,      Viewed (143), Downloaded (121), Related (17)

XingMei Wu, YongHui Wang, WeiJuan Zhong, HuiFei Cheng, Zhifeng Tian

Med Sci Monit 2020; 26:e922012  ::  DOI: 10.12659/MSM.922012

Published: 2020-05-20,      Viewed (135), Downloaded (67), Related (21)

Jin Wang, Xiao-miao Zhang, Jie Zhang, Rong Cao, Hong Yu, Zheng Ruan

Med Sci Monit 2020; 26:e923967  ::  DOI: 10.12659/MSM.923967

Published: 2020-05-20,      Viewed (185), Downloaded (81), Related (5)

Lu Cao, Yanan Liao, Chunfeng Song, Haochen Jiang, Zenggan Chen, Zuoqin Yan, Changan Guo

Med Sci Monit 2020; 26:e922624  ::  DOI: 10.12659/MSM.922624

Published: 2020-05-20,      Viewed (91), Downloaded (82), Related (6)

Shu-an Dong, Li-rong Gong, Jian-bo Yu, Yong-xing Kan

Med Sci Monit 2020; 26:e922525  ::  DOI: 10.12659/MSM.922525

Published: 2020-05-19,      Viewed (111), Downloaded (76), Related (19)

Xianqing Hu, Hongping Zhang, Xiaodong Zheng, Zhongmin Lin, Guofei Feng, Yanmei Chen, Qionghui Pan, Feifei Ni

Med Sci Monit 2020; 26:e923749  ::  DOI: 10.12659/MSM.923749

Published: 2020-05-19,      Viewed (125), Downloaded (104), Related (5)

Weipeng Zhou, Xianjun Zeng, Xiaoping Wu

Med Sci Monit 2020; 26:e921606  ::  DOI: 10.12659/MSM.921606

Published: 2020-05-19,      Viewed (121), Downloaded (87), Related (16)

Hanrong Xu, Liefeng Ji, Chunhua Yu, Qiming Chen, Qiangqiang Ge, Yinjiang Lu

Med Sci Monit 2020; 26:e922497  ::  DOI: 10.12659/MSM.922497

Published: 2020-05-18,      Viewed (194), Downloaded (72), Related (8)

Weidong Zhang, Jun Yu, Mengzhuo Guo, Bo Ren, Yanyan Tian, Qinggang Hu, Qun Xie, Chen Xu, Zeguo Feng

Med Sci Monit 2020; 26:e922139  ::  DOI: 10.12659/MSM.922139

Published: 2020-05-18,      Viewed (258), Downloaded (104), Related (25)

Yangpei Peng, Jie Wang, Huaqiang Xiang, Yingbei Weng, Fangning Rong, Yangjing Xue, Kangting Ji

Med Sci Monit 2020; 26:e922167  ::  DOI: 10.12659/MSM.922167

Published: 2020-05-18,      Viewed (111), Downloaded (56), Related (20)

Haisong Wang, Dongmiao Cai, Zhenyi Chen, Yanlin Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e921618  ::  DOI: 10.12659/MSM.921618

Published: 2020-05-17,      Viewed (81), Downloaded (47), Related (2)

Ping Huang, Bingli Qi, Hairong Yao, Liang Zhang, Yanying Li, Qian Li

Med Sci Monit 2020; 26:e922760  ::  DOI: 10.12659/MSM.922760

Published: 2020-05-17,      Viewed (106), Downloaded (58), Related (14)

Grzegorz Niewiński, Szymon Morawiec, Maciej K. Janik, Michał Grąt, Agata Graczyńska, Krzysztof Zieniewicz, Joanna Raszeja-Wyszomirska

Med Sci Monit 2020; 26:e922121  ::  DOI: 10.12659/MSM.922121

Published: 2020-05-16,      Viewed (366), Downloaded (103), Related (16)

Lijun Yan, Chaosen Yue, Yingchen Xu, Xincen Jiang, Lijun Zhang, Jixiang Wu

Med Sci Monit 2020; 26:e921895  ::  DOI: 10.12659/MSM.921895

Published: 2020-05-16,      Viewed (114), Downloaded (125), Related (23)

Zhenhua Li, Keqin Dong, Peiyuan Guo, Zirui Tan, Fan Zhang, Yang Tian, Huilai Lv

Med Sci Monit 2020; 26:e921855  ::  DOI: 10.12659/MSM.921855

Published: 2020-05-16,      Viewed (384), Downloaded (154), Related (9)

Zeming Liu, Bo Liu, Sikai Liu, Mengnan Li, Xiao Chen, Yongtai Han

Med Sci Monit 2020; 26:e924668  ::  DOI: 10.12659/MSM.924668

Published: 2020-05-15,      Viewed (73), Downloaded (60), Related (18)

Jingyin Luo, Muqing Cao, Fan Sun, Bijun Shi, Xin Wang, Jin Jing

Med Sci Monit 2020; 26:e921617  ::  DOI: 10.12659/MSM.921617

Published: 2020-05-15,      Viewed (213), Downloaded (77), Related (23)

Yiran Zhang, Yile Lin, Jincai Duan, Ke Xu, Min Mao, Xin Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e923867  ::  DOI: 10.12659/MSM.923867

Published: 2020-05-15,      Viewed (117), Downloaded (81), Related (14)

Wen-hua Huang, Qi-liang Zhang, Liu Chen, Xu Cui, Yun-jin Wang, Chao-ming Zhou

Med Sci Monit 2020; 26:e921555  ::  DOI: 10.12659/MSM.921555

Published: 2020-05-14,      Viewed (114), Downloaded (48), Related (13)

Yong Qiang, Liang Feng, Gang Wang, Jian Liu, Jing Zhang, Lanlan Xiang, Chunjie Su, Songbai Zhang, Xiongwei Xie, Erlin Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e923559  ::  DOI: 10.12659/MSM.923559

Published: 2020-05-14,      Viewed (195), Downloaded (68), Related (12)

Fengchao Zhao, Li Zheng, Qi Cheng, Weifan Hu, Bailiang Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e921459  ::  DOI: 10.12659/MSM.921459

Published: 2020-05-14,      Viewed (111), Downloaded (52), Related (17)

Zhenling Yang, Qingfeng Yin, Xiaodong Li

Med Sci Monit 2020; 26:e924153  ::  DOI: 10.12659/MSM.924153

Published: 2020-05-13,      Viewed (89), Downloaded (46), Related (13)

Yu Huang, Shuaishuai Chai, Decai Wang, Wencheng Li, Xiaoping Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e921063  ::  DOI: 10.12659/MSM.921063

Published: 2020-05-13,      Viewed (287), Downloaded (114), Related (4)

Huaying Hui, Yi Wu, Tao Zheng, Sainan Zhou, Zhoujin Tan

Med Sci Monit 2020; 26:e921771  ::  DOI: 10.12659/MSM.921771

Published: 2020-05-13,      Viewed (454), Downloaded (92), Related (6)

Rafał Trąbka, Tomasz Maicki, Paweł Kamiński, Agata Pawełczyk, Paweł Zieliński, Magdalena Wilk-Frańczuk

Med Sci Monit 2020; 26:e921003  ::  DOI: 10.12659/MSM.921003

Published: 2020-05-12,      Viewed (267), Downloaded (111), Related (4)

ChangQiu Wu, Kaipeng Zheng, TingTing Meng, JiHong Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e921039  ::  DOI: 10.12659/MSM.921039

Published: 2020-05-12,      Viewed (188), Downloaded (103), Related (22)

Noémi Csibi, Réka Brubel, Noémi Dobó, Katalin Viola Mészáros, Attila Molvarec, Péter Lukovich, János Rigó, Attila Z. Bokor

Med Sci Monit 2020; 26:e922137  ::  DOI: 10.12659/MSM.922137

Published: 2020-05-12,      Viewed (265), Downloaded (179), Related (8)

Xinxin Zhang, Dankai Zhan, Yingying Li, Hui Wang, Chen Cheng, Yue Yao, Jianguang Jia

Med Sci Monit 2020; 26:e921775  ::  DOI: 10.12659/MSM.921775

Published: 2020-05-11,      Viewed (550), Downloaded (213), Related (10)

Yongxing Yan, Jun Wang, Changyang Zhong, Yan Zhang, Yingnan Wei, Huili Liu

Med Sci Monit 2020; 26:e922131  ::  DOI: 10.12659/MSM.922131

Published: 2020-05-11,      Viewed (198), Downloaded (77), Related (4)

Haoyong Wang, Xiaoyue Nie, Xin Li, Yi Fang, Dandan Wang, William Wang, Yong Hu, Zijing Liu, Cheng Cao

Med Sci Monit 2020; 26:e922953  ::  DOI: 10.12659/MSM.922953

Published: 2020-05-11,      Viewed (515), Downloaded (96), Related (6)

Onur Argan, Eyup Avci, Ozgen Safak, Tarik Yildirim

Med Sci Monit 2020; 26:e921553  ::  DOI: 10.12659/MSM.921553

Published: 2020-05-10,      Viewed (319), Downloaded (106), Related (20)

Alexander D. Bach, Isabelle H. Morgenstern, Raymund E. Horch

Med Sci Monit 2020; 26:e921329  ::  DOI: 10.12659/MSM.921329

Published: 2020-05-10,      Viewed (326), Downloaded (122), Related (10)

Tao Xu, Yejun Yu, Shengcong Guo, Lixiang He, Zejun Mao

Med Sci Monit 2020; 26:e924134  ::  DOI: 10.12659/MSM.924134

Published: 2020-05-09,      Viewed (323), Downloaded (91), Related (15)

Mengyin Peng, Jian Liu, XiaoBo Yang, ShiChen Liu, Miao Wu

Med Sci Monit 2020; 26:e919003  ::  DOI: 10.12659/MSM.919003

Published: 2020-05-09,      Viewed (356), Downloaded (121), Related (6)

Mariusz Gujski, Ewa Humeniuk, Iwona Bojar

Med Sci Monit 2020; 26:e924725  ::  DOI: 10.12659/MSM.924725

Published: 2020-05-09,      Viewed (444), Downloaded (287), Related (13)

Tai Ma, Yue Li, Yun Zhu, Shuling Jiang, Chen Cheng, Zhiwei Peng, Long Xu

Med Sci Monit 2020; 26:e924602  ::  DOI: 10.12659/MSM.924602

Published: 2020-05-08,      Viewed (402), Downloaded (75), Related (3)

Si Chen, Fangfang Zhu, Yingxuan Zhang, Jing Li, Jie Gao, Gaopi Deng

Med Sci Monit 2020; 26:e920079  ::  DOI: 10.12659/MSM.920079

Published: 2020-05-08,      Viewed (357), Downloaded (103), Related (16)

Zhaoping Zhou, Baojin Wu, Xinjie Tang, Ronghu Ke, Qiang Zou

Med Sci Monit 2020; 26:e923517  ::  DOI: 10.12659/MSM.923517

Published: 2020-05-08,      Viewed (114), Downloaded (107), Related (14)

Mariusz Gujski, Filip Raciborski, Mateusz Jankowski, Paulina Maria Nowicka, Kamil Rakocy, Jarosław Pinkas

Med Sci Monit 2020; 26:e924702  ::  DOI: 10.12659/MSM.924702

Published: 2020-05-07,      Viewed (748), Downloaded (309), Related (6)

Ai-Juan He, Chi Chen, Min Jia, Rui-Qiang Fan

Med Sci Monit 2020; 26:e921571  ::  DOI: 10.12659/MSM.921571

Published: 2020-05-07,      Viewed (116), Downloaded (67), Related (8)

Lei Xu, Haixiang Yu, Hongbin Sun, Bang Hu, Yi Geng

Med Sci Monit 2020; 26:e923232  ::  DOI: 10.12659/MSM.923232

Published: 2020-05-07,      Viewed (149), Downloaded (65), Related (17)

Ting Hu, Kaiju Zhang, Di Pan, Xueli Pan, Hongyan Yang, Jiayan Xiao, Xiangchun Shen, Peng Luo

Med Sci Monit 2020; 26:e918870  ::  DOI: 10.12659/MSM.918870

Published: 2020-05-06,      Viewed (109), Downloaded (70), Related (26)

Hao Xu, Xuli Min, Yugen Li, Lin Yang, Yongjun Ren

Med Sci Monit 2020; 26:e922802  ::  DOI: 10.12659/MSM.922802

Published: 2020-05-06,      Viewed (303), Downloaded (71), Related (5)

Mian Liu, Haijie Zhu, Rongshuai Yan, Jiacai Yang, Rixing Zhan, Xunzhou Yu, Xiaohong Hu, Xiaorong Zhang, Gaoxing Luo, Wei Qian

Med Sci Monit 2020; 26:e918881  ::  DOI: 10.12659/MSM.918881

Published: 2020-05-06,      Viewed (322), Downloaded (117), Related (11)

Youxing Shi, Xia Kang, Yunjiao Wang, Xuting Bian, Gang He, Mei Zhou, Kanglai Tang

Med Sci Monit 2020; 26:e923328  ::  DOI: 10.12659/MSM.923328

Published: 2020-05-05,      Viewed (145), Downloaded (71), Related (12)

Xiangsen Jiang, Zudong Yin, Tao Wang, Nailiang Zhai, Feng Lu, Chunhua Zhan, Qizheng Han, Changjiang Feng

Med Sci Monit 2020; 26:e924403  ::  DOI: 10.12659/MSM.924403

Published: 2020-05-05,      Viewed (982), Downloaded (260), Related (7)

Fuzhou Wang, Richard M. Kream, George B. Stefano

Med Sci Monit 2020; 26:e924700  ::  DOI: 10.12659/MSM.924700

Published: 2020-05-05,      Viewed (3185), Downloaded (1494), Related (3)

Gongzhuo Li, Dongxin Tang, Dingxue Wang, Chuan Xu, Di Liu

Med Sci Monit 2020; 26:e919716  ::  DOI: 10.12659/MSM.919716

Published: 2020-05-04,      Viewed (151), Downloaded (66), Related (34)

Hiroyuki Hatanaka, Goro Motomura, Satoshi Ikemura, Kazuhiko Sonoda, Yusuke Kubo, Takeshi Utsunomiya, Yasuharu Nakashima, Takuaki Yamamoto

Med Sci Monit 2020; 26:e921327  ::  DOI: 10.12659/MSM.921327

Published: 2020-05-04,      Viewed (298), Downloaded (81), Related (11)

Ying Yan, Rui-zhi Tan, Peng Liu, Jian-chun Li, Xia Zhong, Yuan Liao, Xiao Lin, Cong Wei, Li Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e921114  ::  DOI: 10.12659/MSM.921114

Published: 2020-05-04,      Viewed (449), Downloaded (118), Related (1)

Yunlong Yang, Jianzhong Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e920275  ::  DOI: 10.12659/MSM.920275

Published: 2020-05-03,      Viewed (96), Downloaded (57), Related (22)


Dawei Tang, Junhua Bao, Gang Bai, Miaomiao Hao, Rui Jin, Fang Liu

Med Sci Monit 2020; 26:e921102  ::  DOI: 10.12659/MSM.921102

Published: 2020-05-02,      Viewed (107), Downloaded (42), Related (18)

Yuqiang Li, Wenxue Liu, Lilan Zhao, Yang Xu, Tingyu Yan, Qionghui Yang, Qian Pei, Cenap Güngör

Med Sci Monit 2020; 26:e921515  ::  DOI: 10.12659/MSM.921515

Published: 2020-05-02,      Viewed (95), Downloaded (45), Related (3)

Mengru Pang, Meishu Zhu, Xiaoxuan Lei, Caihong Chen, Zexin Yao, Biao Cheng

Med Sci Monit 2020; 26:e921440  ::  DOI: 10.12659/MSM.921440

Published: 2020-05-02,      Viewed (132), Downloaded (56), Related (10)

Shudong Chen, Chenglei Ren, Hui Zheng, Xianchun Sun, Jundi Dai

Med Sci Monit 2020; 26:e921383  ::  DOI: 10.12659/MSM.921383

Published: 2020-05-01,      Viewed (395), Downloaded (148), Related (26)

Lulu Zhao, Baotong Hua, Liling Chen, Lijin Pu, Rongsu Dai, Yongxuan Xu, Tao Guo, Ling Zhao

Med Sci Monit 2020; 26:e920071  ::  DOI: 10.12659/MSM.920071

Published: 2020-05-01,      Viewed (321), Downloaded (344), Related (7)

Huawei Liu, Ligong Fu, Dawei He, Jiuzheng Deng, Jianjin Zhu, Kai Xu, Dong Hu, Jing Li, Yan Wang, Wenhao Hu, Songhua Xiao

Med Sci Monit 2020; 26:e919528  ::  DOI: 10.12659/MSM.919528

Published: 2020-05-01,      Viewed (271), Downloaded (65), Related (16)

Xiexiong Zhao, Anu Dahal, Qiong Yang, Yan Yang, Zewen Ding, Junwen Wang, Joel Dominic Swai, Weihong Jiang, Xiaogang Li

Med Sci Monit 2020; 26:e921211  ::  DOI: 10.12659/MSM.921211

Published: 2020-04-30,      Viewed (310), Downloaded (79), Related (22)

Hongzhou Wang, Shunwen Zhang, Haijun Zhao, Huiyuan Qin, Jie Zhang, Jiangtao Dong, Hui Zhang, Xiaoling Liu, Zhengyong Zhao, Yanheng Zhao, Meng Shao, Fang Wu, Wanjiang Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e920668  ::  DOI: 10.12659/MSM.920668

Published: 2020-04-30,      Viewed (205), Downloaded (101), Related (19)

Nan Zheng, Jia Su, Haochang Hu, Jingqiao Wang, Xiaomin Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e921742  ::  DOI: 10.12659/MSM.921742

Published: 2020-04-30,      Viewed (121), Downloaded (76), Related (12)

Xiang Ai, Xin Liao, Minghao Wang, Ying Hu, Junyan Li, Yi Zhang, Peng Tang, Jun Jiang

Med Sci Monit 2020; 26:e922420  ::  DOI: 10.12659/MSM.922420

Published: 2020-04-29,      Viewed (335), Downloaded (79), Related (11)


Xiaosong Yang, Xiao Liu, Xiaoguang Liu, Miao Yu, Ling Jiang, Yue Ma, Liyuan Tao, Zhongjun Liu

Med Sci Monit 2020; 26:e921129  ::  DOI: 10.12659/MSM.921129

Published: 2020-04-29,      Viewed (97), Downloaded (32), Related (13)

Jiaxing Wang, Fakun Huang, Caiyun Jiang, Pan Chi

Med Sci Monit 2020; 26:e915854  ::  DOI: 10.12659/MSM.915854

Published: 2020-04-28,      Viewed (277), Downloaded (57), Related (5)

Yong Zhang, Bing Han, Yong Wei, Juehua Jing, Jun Li

Med Sci Monit 2020; 26:e924554  ::  DOI: 10.12659/MSM.924554

Published: 2020-04-28,      Viewed (82), Downloaded (33), Related (10)

KeBin Lu, Wenjun Wei, Jiaqian Hu, Duo Wen, Ben Ma, Wanlin Liu, Yu Wang, Zhongwu Lu

Med Sci Monit 2020; 26:e922518  ::  DOI: 10.12659/MSM.922518

Published: 2020-04-28,      Viewed (89), Downloaded (50), Related (19)

Yumei Jiang, Xiaojing Bai, Xinwei Zhang, Meiyu Wang, Juanhua Tian, Lijun Mu, Na Zhang, Man Li, Yuefeng Du

Med Sci Monit 2020; 26:e921272  ::  DOI: 10.12659/MSM.921272

Published: 2020-04-27,      Viewed (93), Downloaded (34), Related (24)

Zhigang Xu, Zheng-Qin Zuo, Baibujiafu Gaowa, Yuan-Yun Gu, Chen Hui, Yong-Le Shen, Hou-Ping Xu

Med Sci Monit 2020; 26:e920221  ::  DOI: 10.12659/MSM.920221

Published: 2020-04-27,      Viewed (103), Downloaded (59), Related (25)

Guanghua Li, Bo Li, Jingang Song, Na Wang, Zhuanglei Gao

Med Sci Monit 2020; 26:e921251  ::  DOI: 10.12659/MSM.921251

Published: 2020-04-27,      Viewed (157), Downloaded (74), Related (10)

Chengfang Wang, Ruizhao Qi, Huixing Li, Xianjie Shi

Med Sci Monit 2020; 26:e924190  ::  DOI: 10.12659/MSM.924190

Published: 2020-04-26,      Viewed (256), Downloaded (61), Related (5)

Yu Yang, Xiaoxia Xu, Qi Liu, Hai Huang, Xuewen Huang, Hongbin Lv

Med Sci Monit 2020; 26:e922519  ::  DOI: 10.12659/MSM.922519

Published: 2020-04-26,      Viewed (89), Downloaded (46), Related (1)

Lei Lei, Xiaoming Huang, Shuai Zhang, Jinrong Yang, Lin Yang, Min Xu

Med Sci Monit 2020; 26:e924609  ::  DOI: 10.12659/MSM.924609

Published: 2020-04-26,      Viewed (2887), Downloaded (699), Related (12)

Baojun Yuan, Xiaoting Wen, Liubing Li, Yongzhe Li, Chao Li, Baolin Li, Wei Yuan, Liufu Cui

Med Sci Monit 2020; 26:e918709  ::  DOI: 10.12659/MSM.918709

Published: 2020-04-25,      Viewed (102), Downloaded (57), Related (1)

Meie Zhu, Daokai Gong

Med Sci Monit 2020; 26:e920989  ::  DOI: 10.12659/MSM.920989

Published: 2020-04-25,      Viewed (338), Downloaded (99), Related (1)

Qun Jiang, Shan Gu

Med Sci Monit 2020; 26:e920849  ::  DOI: 10.12659/MSM.920849

Published: 2020-04-25,      Viewed (282), Downloaded (89), Related (13)

Hong Yu, Xiaoqin Jiang, Lin Jiang, Huiling Zhou, Jingjing Bao, Xiaowei Zhu, Fuxing Liu, Junxing Huang

Med Sci Monit 2020; 26:e920665  ::  DOI: 10.12659/MSM.920665

Published: 2020-04-24,      Viewed (113), Downloaded (68), Related (23)

Xiaowei Qin, Jiantao Guo

Med Sci Monit 2020; 26:e921877  ::  DOI: 10.12659/MSM.921877

Published: 2020-04-24,      Viewed (125), Downloaded (47), Related (2)

Boda Guo, Xin Chen, Miao Wang, Huimin Hou, Zhipeng Zhang, Ming Liu

Med Sci Monit 2020; 26:e923179  ::  DOI: 10.12659/MSM.923179

Published: 2020-04-24,      Viewed (157), Downloaded (84), Related (8)

Kai Xu, Junxing Ma, Zhi Liu, Xiaoyang Wang, Shaohua Yan, Zitian Liu, Fuyun Sun, Kexin Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e924097  ::  DOI: 10.12659/MSM.924097

Published: 2020-04-23,      Viewed (329), Downloaded (78), Related (12)

Dan Ma, Xuxia Wang, Xusheng Ren, Jie Bu, Dehua Zheng, Jun Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e922372  ::  DOI: 10.12659/MSM.922372

Published: 2020-04-23,      Viewed (125), Downloaded (60), Related (11)


Han Zhang, Chuntong Yin, Xin Liu, Xue Bai, Lei Wang, Honglin Xu, Jin Ju, Linyou Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e923227  ::  DOI: 10.12659/MSM.923227

Published: 2020-04-22,      Viewed (160), Downloaded (63), Related (17)

Ying Qiu, Hua Yang, Chunyuan Li, Changlong Xu

Med Sci Monit 2020; 26:e918746  ::  DOI: 10.12659/MSM.918746

Published: 2020-04-22,      Viewed (418), Downloaded (345), Related (14)

Xingping Tang, Ting Wang, Caihong Qiu, Fangfang Zheng, Jiao Xu, Beilong Zhong

Med Sci Monit 2020; 26:e920928  ::  DOI: 10.12659/MSM.920928

Published: 2020-04-22,      Viewed (138), Downloaded (71), Related (4)

Hyo Hyun Yoo, Sung Wook Cha, Sang Yeoup Lee

Med Sci Monit 2020; 26:e921613  ::  DOI: 10.12659/MSM.921613

Published: 2020-04-21,      Viewed (313), Downloaded (78), Related (5)

Hui Xie, Jian-shu Mao, Wei-feng Hu

Med Sci Monit 2020; 26:e923853  ::  DOI: 10.12659/MSM.923853

Published: 2020-04-21,      Viewed (160), Downloaded (47), Related (9)

Shenyu Wang, Gongyin Zhao, Shujie Zhao, Yusen Qiao, Huilin Yang

Med Sci Monit 2020; 26:e920766  ::  DOI: 10.12659/MSM.920766

Published: 2020-04-21,      Viewed (479), Downloaded (144), Related (29)

Xue Lin, Xiaobei Ma, Xiaoguang Cui, Ruiqin Zhang, Hong Pan, Wei Gao

Med Sci Monit 2020; 26:e920039  ::  DOI: 10.12659/MSM.920039

Published: 2020-04-20,      Viewed (385), Downloaded (139), Related (9)

Yong Huang, Yuting Wang, Xueming Wang, Lixin Lin, Peng Wang, Junjun Sun, Lei Jiang

Med Sci Monit 2020; 26:e920736  ::  DOI: 10.12659/MSM.920736

Published: 2020-04-20,      Viewed (404), Downloaded (98), Related (18)

Yu Xia, Zheng-yan Yang, Yue-heng Li, Zhi Zhou

Med Sci Monit 2020; 26:e920776  ::  DOI: 10.12659/MSM.920776

Published: 2020-04-20,      Viewed (398), Downloaded (72), Related (5)

Guoqiang Huang, Jun Ma, Lei Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e920623  ::  DOI: 10.12659/MSM.920623

Published: 2020-04-19,      Viewed (98), Downloaded (72), Related (9)

Xianghua Zeng, Dong Zeng, Jianan Cheng, Cheng Xu, Chengdu Sun, Haixia Long, Bo Zhu

Med Sci Monit 2020; 26:e921676  ::  DOI: 10.12659/MSM.921676

Published: 2020-04-19,      Viewed (109), Downloaded (76), Related (28)

Zhaoping Zhou, Baojin Wu, Xinjie Tang, Wenlin Yang, Qiang Zou, Hongying Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e922982  ::  DOI: 10.12659/MSM.922982

Published: 2020-04-19,      Viewed (804), Downloaded (169), Related (12)

Zhen Wu, Yue-Ming Wang, Yu Dai, Liang-An Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e921430  ::  DOI: 10.12659/MSM.921430

Published: 2020-04-18,      Viewed (156), Downloaded (109), Related (7)

Yongheng Gao, Jinbo Sun, Chuan Dong, Mingxuan Zhao, Ying Hu, Faguang Jin

Med Sci Monit 2020; 26:e922782  ::  DOI: 10.12659/MSM.922782

Published: 2020-04-18,      Viewed (739), Downloaded (149), Related (15)

Yue Wang, Bin Zhong, Qiyong Wu, Jichun Tong, Tao Zhu, Ming Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e920678  ::  DOI: 10.12659/MSM.920678

Published: 2020-04-18,      Viewed (169), Downloaded (61), Related (9)

Angelika Chachaj, Marie-Anne Verny, Katarzyna Drożdż, Robert Pasławski, Urszula Pasławska, Adrian Janiszewski, Anna Wojakowska, Maciej Karczewski, Agnieszka Gomułkiewicz, Irmina Fortunato, Aleksandra Piotrowska, Karolina Jabłońska, Magdalena Chmielewska, Marzenna Podhorska-Okołów, Piotr Dzięgiel, Dariusz Janczak, Andrzej Mazur, Andrzej Szuba

Med Sci Monit 2020; 26:e917221  ::  DOI: 10.12659/MSM.917221

Published: 2020-04-17,      Viewed (139), Downloaded (65), Related (8)

Xiuwu Liu, Tao Zhang, Chengcai Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e922644  ::  DOI: 10.12659/MSM.922644

Published: 2020-04-17,      Viewed (140), Downloaded (52), Related (3)

Tao Yu, Qipeng Wu, Xiaomeng You, Haichao Zhou, Shaochen Xu, Wenbao He, Zihua Li, Bing Li, Jiang Xia, Hui Zhu, Youguang Zhao, Yunfeng Yang, Kai Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e923996  ::  DOI: 10.12659/MSM.923996

Published: 2020-04-17,      Viewed (416), Downloaded (94), Related (27)

Liang Peng, Jian-Lin Chen, Dao Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e920873  ::  DOI: 10.12659/MSM.920873

Published: 2020-04-16,      Viewed (196), Downloaded (87), Related (8)

Xin-Xiang Zhao, Shao-Ping Wu, Jiang-Yue Wang, Xiao-Yi Gong, Xi-Ran He, Mao-Jiao Xi, Wei-Feng Yuan

Med Sci Monit 2020; 26:e923836  ::  DOI: 10.12659/MSM.923836

Published: 2020-04-16,      Viewed (197), Downloaded (45), Related (6)

Haijin Huang, Cuicui Hu, Lin Xu, Xiaoping Zhu, Lili Zhao, Jia Min

Med Sci Monit 2020; 26:e920522  ::  DOI: 10.12659/MSM.920522

Published: 2020-04-16,      Viewed (153), Downloaded (52), Related (14)

Jiaxin You, Shounan Qi, Yang Du, Chenguang Wang, Guanfang Su

Med Sci Monit 2020; 26:e923146  ::  DOI: 10.12659/MSM.923146

Published: 2020-04-15,      Viewed (543), Downloaded (142), Related (15)

Shuai Yuan, Zhenxin Liao, Haojie Huang, Boyue Jiang, Xueyan Zhang, Yingwen Wang, Mingyi Zhao

Med Sci Monit 2020; 26:e923767  ::  DOI: 10.12659/MSM.923767

Published: 2020-04-15,      Viewed (649), Downloaded (489), Related (10)

Marcin Mikos, Ewa Kucharska, Anna Maria Lulek, Michał Kłosiński, Bogdan Batko

Med Sci Monit 2020; 26:e921862  ::  DOI: 10.12659/MSM.921862

Published: 2020-04-15,      Viewed (169), Downloaded (60), Related (9)

Haozheng Cai, Baoren Tu, Jing Ma, Limin Chen, Lei Fu, Yongfang Jiang, Quan Zhuang

Med Sci Monit 2020; 26:e924171  ::  DOI: 10.12659/MSM.924171

Published: 2020-04-15,      Viewed (3392), Downloaded (2707), Related (6)

Jing Xiong, Han Zhou, Donglin Lu, Zixuan Wang, HengJian Liu, Yuqi Sun, Jinxiang Xu, Yugong Feng, Ang Xing

Med Sci Monit 2020; 26:e922741  ::  DOI: 10.12659/MSM.922741

Published: 2020-04-14,      Viewed (136), Downloaded (55), Related (5)

Le Ge, Lixia Xu, Shan Lu, Hua Yan

Med Sci Monit 2020; 26:e921500  ::  DOI: 10.12659/MSM.921500

Published: 2020-04-14,      Viewed (139), Downloaded (65), Related (31)

Dongsheng Hong, Wendan Shi, Xiaoyang Lu, Yan Lou, Lu Li

Med Sci Monit 2020; 26:e923696  ::  DOI: 10.12659/MSM.923696

Published: 2020-04-14,      Viewed (194), Downloaded (80), Related (8)

Ting Xu, Xuxu Li, Tian Leng, Tianchi Zhuang, Yan Sun, Yajun Tang, Li Wang, Muyi Yang, Minghui Ji

Med Sci Monit 2020; 26:e922149  ::  DOI: 10.12659/MSM.922149

Published: 2020-04-14,      Viewed (322), Downloaded (66), Related (2)

Hai-Jian Tu, Cheng-Fei Zhao, Zhi-wei Chen, Wei Lin, Yu-Cai Jiang

Med Sci Monit 2020; 26:e920684  ::  DOI: 10.12659/MSM.920684

Published: 2020-04-13,      Viewed (422), Downloaded (184), Related (33)

Jarosław Pinkas, Mateusz Jankowski, Łukasz Szumowski, Aleksandra Lusawa, Wojciech S. Zgliczyński, Filip Raciborski, Waldemar Wierzba, Mariusz Gujski

Med Sci Monit 2020; 26:e924730  ::  DOI: 10.12659/MSM.924730

Published: 2020-04-13,      Viewed (1037), Downloaded (516), Related (7)

Zhongwei Liu, Chuan Qiu, Jing Xu, Yong Zhang, Qianwei Cui, Gongchang Guan, Shuo Pan

Med Sci Monit 2020; 26:e923343  ::  DOI: 10.12659/MSM.923343

Published: 2020-04-13,      Viewed (440), Downloaded (72), Related (13)

Jianhua Zhai, Anlong Qi, Yan Zhang, Lina Jiao, Yancun Liu, Songtao Shou

Med Sci Monit 2020; 26:e920818  ::  DOI: 10.12659/MSM.920818

Published: 2020-04-13,      Viewed (515), Downloaded (168), Related (23)

Zhengbo Zhao, Han Liu, Yu Li, Jingxiu Tian, Songbai Deng

Med Sci Monit 2020; 26:e923025  ::  DOI: 10.12659/MSM.923025

Published: 2020-04-12,      Viewed (497), Downloaded (125), Related (6)

Katarzyna Sklinda, Bartosz Mruk, Jerzy Walecki

Med Sci Monit 2020; 26:e920252  ::  DOI: 10.12659/MSM.920252

Published: 2020-04-12,      Viewed (470), Downloaded (171), Related (20)

Yan Liu, Yan Lv, Dandan Xu, Jianping Cao, Mengqing Wang, Jue Xie

Med Sci Monit 2020; 26:e921058  ::  DOI: 10.12659/MSM.921058

Published: 2020-04-12,      Viewed (395), Downloaded (98), Related (8)

Hao Zhao, Xiaoyan Mu, Xiaopeng Zhang, Qingyong You

Med Sci Monit 2020; 26:e922092  ::  DOI: 10.12659/MSM.922092

Published: 2020-04-11,      Viewed (207), Downloaded (60), Related (2)

Yun-Zhi Lin, Yu-Peng Wu, Zhi-Bin Ke, Hai Cai, Dong-Ning Chen, Shao-Hao Chen, Xiao-Dong Li, Ting-Ting Lin, Jin-Bei Huang, Qing-Shui Zheng, Xue-Yi Xue, Ning Xu, Yong Wei

Med Sci Monit 2020; 26:e920504  ::  DOI: 10.12659/MSM.920504

Published: 2020-04-11,      Viewed (189), Downloaded (94), Related (16)

Dalong Xie, Chao Shang, Hui Zhang, Yan Guo, Xiaojie Tong

Med Sci Monit 2020; 26:e924162  ::  DOI: 10.12659/MSM.924162

Published: 2020-04-11,      Viewed (299), Downloaded (43), Related (2)

Yu-xiao Zhao, Jian Liu

Med Sci Monit 2020; 26:e922148  ::  DOI: 10.12659/MSM.922148

Published: 2020-04-10,      Viewed (521), Downloaded (129), Related (12)

Meng Zhang, Xiuxiu Tan, Junjie Huang, Zekai Ke, Yukun Ge, Hu Xiong, Wei Lu, Lu Fang, Zhiming Cai, Song Wu

Med Sci Monit 2020; 26:e923878  ::  DOI: 10.12659/MSM.923878

Published: 2020-04-10,      Viewed (361), Downloaded (73), Related (1)

Yangzi Tian, Weinan Guo

Med Sci Monit 2020; 26:e920957  ::  DOI: 10.12659/MSM.920957

Published: 2020-04-10,      Viewed (430), Downloaded (159), Related (7)

Xiaoyang Liu, Guangrun Li, Jiefeng Wang, Heqing Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e924166  ::  DOI: 10.12659/MSM.924166

Published: 2020-04-09,      Viewed (362), Downloaded (57), Related (4)

Yue Meng, Yuebo Yang, Yu Zhang, Xiaomao Li

Med Sci Monit 2020; 26:e922739  ::  DOI: 10.12659/MSM.922739

Published: 2020-04-09,      Viewed (436), Downloaded (180), Related (5)

Gengyao Guan, Xing Niu, Xue Qiao, Xiaobin Wang, Jinwen Liu, Ming Zhong

Med Sci Monit 2020; 26:e923491  ::  DOI: 10.12659/MSM.923491

Published: 2020-04-09,      Viewed (374), Downloaded (78), Related (1)

Yujuan Liu, Yuan Zhang, Tianjin Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e921175  ::  DOI: 10.12659/MSM.921175

Published: 2020-04-08,      Viewed (281), Downloaded (75), Related (19)

Meng-Yi Zhang, Sheng-Li Liu, Wen-Li Huang, Da-Bin Tang, Wei-Wei Zheng, Neng Zhou, Hang Zhou, Tuersunayi Abudureheman, Zhong-Hua Tang, Bin-Bing S. Zhou, Cai-Wen Duan

Med Sci Monit 2020; 26:e923411  ::  DOI: 10.12659/MSM.923411

Published: 2020-04-08,      Viewed (143), Downloaded (70), Related (3)

Ying-Jie Che, Yuan-Li Gao, Jun Jing, Yong Kuang, Meng Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e920428  ::  DOI: 10.12659/MSM.920428

Published: 2020-04-08,      Viewed (557), Downloaded (93), Related (11)

Yunfeng Yang, Xiaomeng You, Jordan Daniel Cohen, Haichao Zhou, Wenbao He, Zihua Li, Yuan Xiong, Tao Yu

Med Sci Monit 2020; 26:e923331  ::  DOI: 10.12659/MSM.923331

Published: 2020-04-07,      Viewed (636), Downloaded (129), Related (27)

Chuanjiang Wang, Aiping Wen, Jing Qiao, Yujuan Liu, Yuanyuan Guo, Wenxia Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e921370  ::  DOI: 10.12659/MSM.921370

Published: 2020-04-07,      Viewed (329), Downloaded (81), Related (11)

Yue Zhou, Yan-Ping Wang, Ying-Hong He, Ji-Chao Ding

Med Sci Monit 2020; 26:e920666  ::  DOI: 10.12659/MSM.920666

Published: 2020-04-07,      Viewed (388), Downloaded (86), Related (6)

Haoyu Ren, Daixing Hu, Yu Mao, Xinliang Su

Med Sci Monit 2020; 26:e920212  ::  DOI: 10.12659/MSM.920212

Published: 2020-04-06,      Viewed (612), Downloaded (270), Related (19)

Hongbing Ma, Shourong Qin, Shaoheng Zhao

Med Sci Monit 2020; 26:e921276  ::  DOI: 10.12659/MSM.921276

Published: 2020-04-06,      Viewed (515), Downloaded (128), Related (16)

Wenlan Wang, Xiaoming Luo, Qin Zhang, Xujun He, Zhifang Zhang, Xinxin Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e920583  ::  DOI: 10.12659/MSM.920583

Published: 2020-04-06,      Viewed (495), Downloaded (164), Related (6)

Guangrong Zhou, Mingyang Shen, Zhengyuan Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e921659  ::  DOI: 10.12659/MSM.921659

Published: 2020-04-05,      Viewed (442), Downloaded (149), Related (9)

Jing Zhu, Hengli Tong, Xide Ye, Jinlian Zhang, Yi Huang, Ming Yang, Lingyun Zhong, Qianfeng Gong

Med Sci Monit 2020; 26:e919815  ::  DOI: 10.12659/MSM.919815

Published: 2020-04-05,      Viewed (507), Downloaded (171), Related (2)

Wen-Li Luo, Ming-Xing Luo, Rong-Zhen He, Lv-Fang Ying, Jian Luo

Med Sci Monit 2020; 26:e920943  ::  DOI: 10.12659/MSM.920943

Published: 2020-04-05,      Viewed (417), Downloaded (148), Related (4)

Lulu Gao, Jianjun Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e923885  ::  DOI: 10.12659/MSM.923885

Published: 2020-04-04,      Viewed (1558), Downloaded (472), Related (11)

Yixiu Wang, Bingzi Dong, Weijie Xue, Yujie Feng, Chenyu Yang, Peng Liu, Jingyu Cao, Chengzhan Zhu

Med Sci Monit 2020; 26:e921162  ::  DOI: 10.12659/MSM.921162

Published: 2020-04-04,      Viewed (730), Downloaded (389), Related (17)

Hong Ning Li, Ling Li Zhao, Di Yi Zhou, Dan Qing Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e921905  ::  DOI: 10.12659/MSM.921905

Published: 2020-04-04,      Viewed (657), Downloaded (328), Related (3)

Xinchun Liu, Yunfei Peng, Lei Pei, Yue Zhu

Med Sci Monit 2020; 26:e921119  ::  DOI: 10.12659/MSM.921119

Published: 2020-04-03,      Viewed (479), Downloaded (161), Related (16)

Weiwei Wei, Hao Tian, Xiandong Fu, Rongrong Yao, Dewang Su

Med Sci Monit 2020; 26:e920628  ::  DOI: 10.12659/MSM.920628

Published: 2020-04-03,      Viewed (417), Downloaded (132), Related (13)

Kun Yu, Ping Zhang, Zhen-Guo Xie

Med Sci Monit 2020; 26:e919360  ::  DOI: 10.12659/MSM.919360

Published: 2020-04-03,      Viewed (657), Downloaded (232), Related (5)

Yue Sun, Dong Yan, Zirui Hao, Lijuan Cui, Guiping Li

Med Sci Monit 2020; 26:e921891  ::  DOI: 10.12659/MSM.921891

Published: 2020-04-02,      Viewed (496), Downloaded (182), Related (4)

Yanqin Huang, Jie Li, Shouqiang Chen, Sen Zhao, Jie Huang, Jie Zhou, Yunsheng Xu

Med Sci Monit 2020; 26:e922210  ::  DOI: 10.12659/MSM.922210

Published: 2020-04-02,      Viewed (529), Downloaded (226), Related (16)

Chun-xin Qin, Xiao-qing Yang, Zhi-yong Zhan

Med Sci Monit 2020; 26:e921510  ::  DOI: 10.12659/MSM.921510

Published: 2020-04-02,      Viewed (120), Downloaded (49), Related (7)

Zhi-Qiang Yang, Yu-Jian Liu, Xiao-Lei Zhou

Med Sci Monit 2020; 26:e921769  ::  DOI: 10.12659/MSM.921769

Published: 2020-04-01,      Viewed (533), Downloaded (115), Related (20)

Jing Li, Yuanlin Yu, Lulong Zhu, Yuping Li, Qing He

Med Sci Monit 2020; 26:e920952  ::  DOI: 10.12659/MSM.920952

Published: 2020-04-01,      Viewed (328), Downloaded (101), Related (9)

Hai Wang, Xin Zheng, Zheng-Hai Bai, Jun-Hua Lv, Jiang-Li Sun, Yu Shi, Hong-Hong Pei

Med Sci Monit 2020; 26:e920880  ::  DOI: 10.12659/MSM.920880

Published: 2020-04-01,      Viewed (314), Downloaded (141), Related (11)

Dongjie Yang, Yihan Yang, Yue Zhao

Med Sci Monit 2020; 26:e922281  ::  DOI: 10.12659/MSM.922281

Published: 2020-03-31,      Viewed (1283), Downloaded (346), Related (18)

Zongbiao Tian, Zheng Wang, Yanfeng Chen, Shuoying Qu, Changhong Liu, Fengzhe Chen, Lixian Ma, Jie Zhu

Med Sci Monit 2020; 26:e922159  ::  DOI: 10.12659/MSM.922159

Published: 2020-03-31,      Viewed (571), Downloaded (145), Related (16)

Rafał Morga, Marek Moskała, Tadeusz Popiela, Marek Rajzer, Aleksander Wilk, Michał Kłosiński, Tomasz Muszyński, Mariusz Trystuła

Med Sci Monit 2020; 26:e919059  ::  DOI: 10.12659/MSM.919059

Published: 2020-03-31,      Viewed (309), Downloaded (63), Related (10)

Yan Dong, Jun Yang, Liyuan Yang, Ping Li

Med Sci Monit 2020; 26:e920537  ::  DOI: 10.12659/MSM.920537

Published: 2020-03-30,      Viewed (419), Downloaded (124), Related (24)

Tobias Esch, George B. Stefano, Radek Ptacek, Richard M. Kream

Med Sci Monit 2020; 26:e924337  ::  DOI: 10.12659/MSM.924337

Published: 2020-03-30,      Viewed (150), Downloaded (60), Related (5)

Yunfeng Huang, Lirong Lei, Yishu Liu

Med Sci Monit 2020; 26:e919786  ::  DOI: 10.12659/MSM.919786

Published: 2020-03-30,      Viewed (329), Downloaded (78), Related (24)

Huajie Zhao, Bing Chen, Zhenyu Li, Bin Wang, Liyu Li

Med Sci Monit 2020; 26:e921822  ::  DOI: 10.12659/MSM.921822

Published: 2020-03-29,      Viewed (371), Downloaded (116), Related (27)

Siquan Liang, Yang Yu, Haitao Li, Yue Wang, Yuanyuan Cheng, Hechao Yang

Med Sci Monit 2020; 26:e919682  ::  DOI: 10.12659/MSM.919682

Published: 2020-03-29,      Viewed (368), Downloaded (113), Related (11)

Liju Luo, Yu Wang, Pengfei Hu, Jiale Wu

Med Sci Monit 2020; 26:e920478  ::  DOI: 10.12659/MSM.920478

Published: 2020-03-29,      Viewed (404), Downloaded (88), Related (26)

Zhuoshi Wang, Fei Gao, Mingqi Zhang, Yuqiang Zheng, Fenglei Zhang, Ling Xu, Liu Cao, Wei He

Med Sci Monit 2020; 26:e921184  ::  DOI: 10.12659/MSM.921184

Published: 2020-03-28,      Viewed (489), Downloaded (111), Related (31)

Jiaqi Dong, Xun Niu, Xiong Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e919501  ::  DOI: 10.12659/MSM.919501

Published: 2020-03-28,      Viewed (349), Downloaded (111), Related (13)

Yingqiu Cheng, Shipeng Li, Yi Liu, Jinghui Li, Ye Chen, Hexiang Zhao

Med Sci Monit 2020; 26:e921250  ::  DOI: 10.12659/MSM.921250

Published: 2020-03-28,      Viewed (415), Downloaded (108), Related (5)

Yong-Cang Wang, Yin Dai, Ge-Liang Xu, Wei Yu, Rui-Liang Quan, Ya-Jun Zhao

Med Sci Monit 2020; 26:e923409  ::  DOI: 10.12659/MSM.923409

Published: 2020-03-27,      Viewed (361), Downloaded (66), Related (11)

Yi Yao, Nan Li

Med Sci Monit 2020; 26:e921933  ::  DOI: 10.12659/MSM.921933

Published: 2020-03-27,      Viewed (523), Downloaded (72), Related (14)

Xiaopeng Cui, Xueliang Qin

Med Sci Monit 2020; 26:e920785  ::  DOI: 10.12659/MSM.920785

Published: 2020-03-27,      Viewed (346), Downloaded (144), Related (8)

Qiuyu Chen, Xin Zhang, Lili Zhang, Zhongqing Zheng, Wei Zhao, Bangmao Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e920637  ::  DOI: 10.12659/MSM.920637

Published: 2020-03-26,      Viewed (339), Downloaded (67), Related (2)

Jia-Yuan Luo, Shi-Bai Yan, Gang Chen, Peng Chen, Song-Wu Liang, Qiong-Qian Xu, Jin-Han Gu, Zhi-Guang Huang, Li-Ting Qin, Hui-Ping Lu, Wei-Jia Mo, Yi-Ge Luo, Jia-Bo Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e920725  ::  DOI: 10.12659/MSM.920725

Published: 2020-03-26,      Viewed (388), Downloaded (118), Related (5)

Jian-bo Song, Jing Shen, Jun Fan, Zhe Zhang, Zheng-jia Yi, Shuo Bai, Xiao-lin Mu, Liang Xiao

Med Sci Monit 2020; 26:e922556  ::  DOI: 10.12659/MSM.922556

Published: 2020-03-26,      Viewed (428), Downloaded (86), Related (21)

Chaojie Yu, Xinli Zhan, Chong Liu, Shian Liao, Jinming Xu, Tuo Liang, Zide Zhang, Jiarui Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e919888  ::  DOI: 10.12659/MSM.919888

Published: 2020-03-25,      Viewed (511), Downloaded (166), Related (13)

Beihai Ge, Yuhua Wei

Med Sci Monit 2020; 26:e921631  ::  DOI: 10.12659/MSM.921631

Published: 2020-03-25,      Viewed (348), Downloaded (63), Related (1)

Yaping Wang, Zhiyun Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e920846  ::  DOI: 10.12659/MSM.920846

Published: 2020-03-25,      Viewed (434), Downloaded (154), Related (18)

Menglu Li, Kaige Wang, Yanhua Pang, Hongpan Zhang, Hao Peng, Qi Shi, Zhiyu Zhang, Xiaobin Cui, Feng Li

Med Sci Monit 2020; 26:e920355  ::  DOI: 10.12659/MSM.920355

Published: 2020-03-24,      Viewed (572), Downloaded (208), Related (19)

Xiaobo Wang, Min Gu, Yongjian Ju, Juying Zhou

Med Sci Monit 2020; 26:e920642  ::  DOI: 10.12659/MSM.920642

Published: 2020-03-24,      Viewed (470), Downloaded (127), Related (24)

Xian Zeng, Guozhen Cai, Taolin Liang, Qingqing Li, Yufang Yang, Xiaobin Zhong, Xiaoqin Zou, Mengyuan Qin, Zhengcheng Mi

Med Sci Monit 2020; 26:e920720  ::  DOI: 10.12659/MSM.920720

Published: 2020-03-24,      Viewed (450), Downloaded (102), Related (19)

Eunsoo Lim, Jong-Hwan Jang, Dukyong Yoon, Young-Gi Min, Hyuk-Hoon Kim

Med Sci Monit 2020; 26:e921303  ::  DOI: 10.12659/MSM.921303

Published: 2020-03-23,      Viewed (377), Downloaded (112), Related (5)

Sam-Ho Park, Myung-Mo Lee

Med Sci Monit 2020; 26:e920208  ::  DOI: 10.12659/MSM.920208

Published: 2020-03-23,      Viewed (1012), Downloaded (492), Related (10)

Hui Bi, Gui Wang, Zhiying Li, Lin Zhou, Ming Zhang, Jiru Ye, Zhigang Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e920793  ::  DOI: 10.12659/MSM.920793

Published: 2020-03-23,      Viewed (546), Downloaded (155), Related (30)

Jianchun Li, Xiaojia Wang, Jieke Yang, Sha Zhao, Tongtong Liu, Li Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e920854  ::  DOI: 10.12659/MSM.920854

Published: 2020-03-22,      Viewed (1050), Downloaded (309), Related (22)

Haoran Xia, Hui Wang, Lei Chen, Jialin Meng, Jun Zhou, Chaozhao Liang

Med Sci Monit 2020; 26:e921350  ::  DOI: 10.12659/MSM.921350

Published: 2020-03-22,      Viewed (478), Downloaded (147), Related (3)

Xiaomin Chen, Lin Wang, Jiatao Lou

Med Sci Monit 2020; 26:e921040  ::  DOI: 10.12659/MSM.921040

Published: 2020-03-22,      Viewed (626), Downloaded (328), Related (2)

Dan Xue, Pu Cheng, Jinxin Jiang, Yunqing Ren, Dang Wu, Wuzhen Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e921133  ::  DOI: 10.12659/MSM.921133

Published: 2020-03-21,      Viewed (622), Downloaded (173), Related (32)

Chuming Fan, Qingning Chen, Jingyu Ren, Xiaohua Yang, Jin Ru, Hongbo Zhang, Xinyue Yang

Med Sci Monit 2020; 26:e920442  ::  DOI: 10.12659/MSM.920442

Published: 2020-03-21,      Viewed (445), Downloaded (154), Related (7)

Ilona Batko, Barbara Kościelniak-Merak, Przemysław J. Tomasik, Krzysztof Kobylarz

Med Sci Monit 2020; 26:e919971  ::  DOI: 10.12659/MSM.919971

Published: 2020-03-21,      Viewed (736), Downloaded (208), Related (12)

Xiaowen Qiu, Bo Zhao, Xijing He, Chen Zhao, Zikuan Leng

Med Sci Monit 2020; 26:e921507  ::  DOI: 10.12659/MSM.921507

Published: 2020-03-20,      Viewed (700), Downloaded (118), Related (7)

Han Xiao, Yan Zhang, Desheng Kong, Shiyue Li, Ningxi Yang

Med Sci Monit 2020; 26:e923921  ::  DOI: 10.12659/MSM.923921

Published: 2020-03-20,      Viewed (5968), Downloaded (1680), Related (19)

Jingyu Hou, Guoqing Liu, Peng Zhang, Bangmin Wang, Qiang Yan, Pin Wu, Chuchu Wang, Weitao Yao

Med Sci Monit 2020; 26:e920826  ::  DOI: 10.12659/MSM.920826

Published: 2020-03-20,      Viewed (551), Downloaded (130), Related (15)

Jing Zhang, Yanpeng Li, Bingyuan Wang, Yan Luo, Junping Shi, Baiyun Zhao

Med Sci Monit 2020; 26:e921887  ::  DOI: 10.12659/MSM.921887

Published: 2020-03-19,      Viewed (615), Downloaded (101), Related (13)

Guangbing Li, Li Yuan, Guangsheng Yu, Yantian Xu, Jun Liu

Med Sci Monit 2020; 26:e921896  ::  DOI: 10.12659/MSM.921896

Published: 2020-03-19,      Viewed (364), Downloaded (110), Related (2)

Jie Li, Shuo Song, Xingchao Li, Jing Zhu, Wenjuan Li, Boyu Du, Yang Guo, Xueyan Xi, Rongfei Han

Med Sci Monit 2020; 26:e920520  ::  DOI: 10.12659/MSM.920520

Published: 2020-03-19,      Viewed (418), Downloaded (77), Related (6)

Tian-hao Liu, Wei-hao Chen, Xu-dong Chen, Qiu-er Liang, Wen-cong Tao, Zhen Jin, Ya Xiao, Li-guo Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e920682  ::  DOI: 10.12659/MSM.920682

Published: 2020-03-18,      Viewed (933), Downloaded (373), Related (13)

Hao Zhang, Yikui Tian, Degang Liang, Qiang Fu, Liqun Jia, Dawei Wu, Xinyuan Zhu

Med Sci Monit 2020; 26:e920557  ::  DOI: 10.12659/MSM.920557

Published: 2020-03-18,      Viewed (532), Downloaded (110), Related (20)

Shen Zhao, Chunwei Xu, Rongbo Lin

Med Sci Monit 2020; 26:e920598  ::  DOI: 10.12659/MSM.920598

Published: 2020-03-18,      Viewed (386), Downloaded (81), Related (3)

Youn-Jung Oh, Sam-Ho Park, Myung-Mo Lee

Med Sci Monit 2020; 26:e921295  ::  DOI: 10.12659/MSM.921295

Published: 2020-03-17,      Viewed (1068), Downloaded (280), Related (13)

Meijing Wu, Yue Sun, Jing Wu, Guoyan Liu

Med Sci Monit 2020; 26:e922107  ::  DOI: 10.12659/MSM.922107

Published: 2020-03-17,      Viewed (821), Downloaded (135), Related (1)

Shi-Qi Wang, Ya-Qian Gao, Chi Zhang, Yu-Jie Xie, Jian-Xiong Wang, Fang-Yuan Xu

Med Sci Monit 2020; 26:e920795  ::  DOI: 10.12659/MSM.920795

Published: 2020-03-17,      Viewed (769), Downloaded (121), Related (22)

Weiyi Wang, Yajing Sun, Xiaoming Li, Xinli Shi, Zhen Li, Xiuying Lu

Med Sci Monit 2020; 26:e922348  ::  DOI: 10.12659/MSM.922348

Published: 2020-03-16,      Viewed (511), Downloaded (81), Related (22)

Lianlei Wang, Yuanqiang Zhang, Sen Zhao, Xiying Dong, Xiaoxin Li, Yi You, Zihui Yan, Gang Liu, Bingdu Tong, Yaping Chen, Xu Yang, Yuan Tian, Na Gao, Yipeng Wang, Zhihong Wu, Guixing Qiu, Jianguo Zhang, Nan Wu, DISCO Study Group (Deciphering Disorders Involving Scoliosis & COmorbidities)

Med Sci Monit 2020; 26:e921611  ::  DOI: 10.12659/MSM.921611

Published: 2020-03-16,      Viewed (193), Downloaded (68), Related (9)

Junjie Bao, Zhaona Song, Chunyu Song, Yahui Wang, Wan Li, Wei Mai, Qingyu Shi, Hongwei Yu, Linying Ni, Yishu Liu, Xiaolin Lu, Chuan He, Lina Chen, Guofan Qu

Med Sci Monit 2020; 26:e920803  ::  DOI: 10.12659/MSM.920803

Published: 2020-03-16,      Viewed (449), Downloaded (84), Related (34)

Yu-Mei Wang, Xiu-Mei Sun, Yi-Min Zhou, Jing-Ran Chen, Kun-Ming Cheng, Hong-Liang Li, Yan-Lin Yang, Linlin Zhang, Jian-Xin Zhou

Med Sci Monit 2020; 26:e922609  ::  DOI: 10.12659/MSM.922609

Published: 2020-03-15,      Viewed (510), Downloaded (69), Related (15)

Yao Liu, Shi-peng Zhan, Lin Song, Yonggang Chen, Yun-tao Jia, Fang Liu, Feng-jun Sun, Qian Wang, Pei-yuan Xia

Med Sci Monit 2020; 26:e919435  ::  DOI: 10.12659/MSM.919435

Published: 2020-03-15,      Viewed (419), Downloaded (136), Related (3)

Yu Liu, Jingjing Ma, Yuqi Yang, Lin Liu, Guannan Zhu, Xiaoxia Wang, Shiyu Wang, Weinan Guo, Qiao Yue, Tao Zhao, Chunying Li, Tianwen Gao, Qiong Shi

Med Sci Monit 2020; 26:e922790  ::  DOI: 10.12659/MSM.922790

Published: 2020-03-14,      Viewed (194), Downloaded (51), Related (37)

Xin-Qiang Li, Ya-Kui Liu, Jun Yi, Jia-Shou Dong, Pan-Pan Zhang, Lei Wan, Kui Li

Med Sci Monit 2020; 26:e920394  ::  DOI: 10.12659/MSM.920394

Published: 2020-03-14,      Viewed (433), Downloaded (90), Related (20)

Wanzeng Zhang, Wangmiao Zhao, Chunyan Ge, Xiaowei Li, Xuehui Yang, Yi Xiang, Zhaosheng Sun

Med Sci Monit 2020; 26:e919110  ::  DOI: 10.12659/MSM.919110

Published: 2020-03-13,      Viewed (372), Downloaded (57), Related (21)

Dongyun He, Tao Li, Minjia Sheng, Ben Yang

Med Sci Monit 2020; 26:e918751  ::  DOI: 10.12659/MSM.918751

Published: 2020-03-13,      Viewed (514), Downloaded (95), Related (13)

Manyun Long, Lang Li

Med Sci Monit 2020; 26:e920721  ::  DOI: 10.12659/MSM.920721

Published: 2020-03-13,      Viewed (552), Downloaded (88), Related (5)

Lin Liu, Shicai Fan, Yuhui Chen, Yongxing Peng, Xiangyuan Wen, Donggui Zeng, Hui Song, Dadi Jin

Med Sci Monit 2020; 26:e915886  ::  DOI: 10.12659/MSM.915886

Published: 2020-03-12,      Viewed (430), Downloaded (75), Related (13)

Haiyan Zhou, Bailong Hu, Xingde Liu

Med Sci Monit 2020; 26:e923195  ::  DOI: 10.12659/MSM.923195

Published: 2020-03-12,      Viewed (545), Downloaded (74), Related (13)

Bin Tang, Dan Huang, Jun Wang, Lin-lin Luo, Qiu-gen Li

Med Sci Monit 2020; 26:e921182  ::  DOI: 10.12659/MSM.921182

Published: 2020-03-12,      Viewed (476), Downloaded (159), Related (4)

Siliang Chen, Dan Yang, Zhili Liu, Fangda Li, Bao Liu, Yuexin Chen, Wei Ye, Yuehong Zheng

Med Sci Monit 2020; 26:e921692  ::  DOI: 10.12659/MSM.921692

Published: 2020-03-11,      Viewed (709), Downloaded (120), Related (27)

Xu Cui, Yuanbin He, Liu Chen, Yu Lin, Jianqin Zhang, Chaoming Zhou

Med Sci Monit 2020; 26:e919962  ::  DOI: 10.12659/MSM.919962

Published: 2020-03-11,      Viewed (378), Downloaded (46), Related (1)

Qing Zhao, Yongqiang Li, Yanhong Li, Xinying Ji, Huimin Li, Dongdong Wu, Wenqiang Wei, Wang Xinchun

Med Sci Monit 2020; 26:e920594  ::  DOI: 10.12659/MSM.920594

Published: 2020-03-11,      Viewed (476), Downloaded (80), Related (33)

Longqiang Zhang, Guangzong Zhao, Shaolin Ji, Qihua Yuan, Haiyan Zhou

Med Sci Monit 2020; 26:e921594  ::  DOI: 10.12659/MSM.921594

Published: 2020-03-10,      Viewed (532), Downloaded (76), Related (19)

Gi-hoon Cho, Yongwoo Lee

Med Sci Monit 2020; 26:e921337  ::  DOI: 10.12659/MSM.921337

Published: 2020-03-10,      Viewed (491), Downloaded (114), Related (8)

Bo Li, Xianqiu Ji, Fang Tian, Jingjing Gong, Jie Zhang, Ting Liu

Med Sci Monit 2020; 26:e920365  ::  DOI: 10.12659/MSM.920365

Published: 2020-03-10,      Viewed (578), Downloaded (146), Related (20)

Huiyou Xu, Zhilong Jia, Ke Ma, Jian Zhang, Chen Dai, Zitong Yao, Wusheng Deng, Jianzhong Su, Renjie Wang, Xuyi Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e920855  ::  DOI: 10.12659/MSM.920855

Published: 2020-03-09,      Viewed (608), Downloaded (153), Related (12)

Jian Shen, Mingjian Zhu, Sihao Li, Qiangqiang Wang, Jingjing Wu, Yating Li, Qing Wang, Xiaoyuan Bian, Liya Yang, Xianwan Jiang, Jiaojiao Xie, Yanmeng Lu, Kaiceng Wang, Lanjuan Li

Med Sci Monit 2020; 26:e920711  ::  DOI: 10.12659/MSM.920711

Published: 2020-03-09,      Viewed (511), Downloaded (98), Related (11)

Changlong Shi, Li Sun, Shaozhuang Liu, Enchong Zhang, Yongsheng Song

Med Sci Monit 2020; 26:e921087  ::  DOI: 10.12659/MSM.921087

Published: 2020-03-09,      Viewed (615), Downloaded (123), Related (21)

Liping Zhang, Lingxia Kong, Yuzhi Yang

Med Sci Monit 2020; 26:e921288  ::  DOI: 10.12659/MSM.921288

Published: 2020-03-08,      Viewed (547), Downloaded (90), Related (25)

Yuxi Song, Rui Mou, Yong Li, Taiguo Yang

Med Sci Monit 2020; 26:e919309  ::  DOI: 10.12659/MSM.919309

Published: 2020-03-08,      Viewed (499), Downloaded (131), Related (12)

Hong Zhao, Yanbing Wang, Ting Zhang, Qi Wang, Wen Xie

Med Sci Monit 2020; 26:e920350  ::  DOI: 10.12659/MSM.920350

Published: 2020-03-07,      Viewed (551), Downloaded (132), Related (20)

Minggang Wang, Qianling Ye, Dewen Mao, Hanmin Li

Med Sci Monit 2020; 26:e920310  ::  DOI: 10.12659/MSM.920310

Published: 2020-03-07,      Viewed (769), Downloaded (187), Related (23)

Na Wang, Qian Zhang, Xiaoyan Jing, Jian Guo, Hui Huang, Zuojun Xu

Med Sci Monit 2020; 26:e920137  ::  DOI: 10.12659/MSM.920137

Published: 2020-03-06,      Viewed (436), Downloaded (110), Related (16)

Heng-Jian Liu, Huan-Ting Li, Yuan Lin, Dong-Lin Lu, Yong Yue, Jing Xiong, Cong-Qin Li, Xiang-Yu Xu, Yu-Gong Feng

Med Sci Monit 2020; 26:e920754  ::  DOI: 10.12659/MSM.920754

Published: 2020-03-06,      Viewed (632), Downloaded (154), Related (10)

Zhifeng Wang, Jingmei Liu, Rong Wang, Qinqin Wang, Rong Liang, Jinliang Tang

Med Sci Monit 2020; 26:e919714  ::  DOI: 10.12659/MSM.919714

Published: 2020-03-06,      Viewed (482), Downloaded (99), Related (23)

Sui-Yi Xu, Ze-Xing Li, Xiao-Wei Wu, Ling Li, Chang-Xin Li

Med Sci Monit 2020; 26:e920751  ::  DOI: 10.12659/MSM.920751

Published: 2020-03-05,      Viewed (572), Downloaded (90), Related (21)

Qipeng Wu, Tao Yu, Bo Lei, Wenjie Huang, Ruokun Huang

Med Sci Monit 2020; 26:e922925  ::  DOI: 10.12659/MSM.922925

Published: 2020-03-05,      Viewed (196), Downloaded (62), Related (1)

Han Xiao, Yan Zhang, Desheng Kong, Shiyue Li, Ningxi Yang

Med Sci Monit 2020; 26:e923549  ::  DOI: 10.12659/MSM.923549

Published: 2020-03-05,      Viewed (1108), Downloaded (871), Related (39)

Wojciech Rudnicki, Sylwia Heinze, Tomasz Piegza, Marta Pawlak, Zbigniew Kojs, Elżbieta Łuczyńska

Med Sci Monit 2020; 26:e920742  ::  DOI: 10.12659/MSM.920742

Published: 2020-03-04,      Viewed (399), Downloaded (67), Related (4)

Xiang Zhou, Rui Li, Ruohua Chen, Jianjun Liu

Med Sci Monit 2020; 26:e918216  ::  DOI: 10.12659/MSM.918216

Published: 2020-03-04,      Viewed (540), Downloaded (79), Related (23)

Zhiying Guo, Guihuan Chen, Lin Fu, Xiaoshan Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e920982  ::  DOI: 10.12659/MSM.920982

Published: 2020-03-04,      Viewed (458), Downloaded (78), Related (14)

Yanan Wu, Rui Han

Med Sci Monit 2020; 26:e919708  ::  DOI: 10.12659/MSM.919708

Published: 2020-03-03,      Viewed (818), Downloaded (117), Related (6)

Kai Yang, Gang Chen, Xiongxun Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e920784  ::  DOI: 10.12659/MSM.920784

Published: 2020-03-03,      Viewed (474), Downloaded (54), Related (19)

Peng-fei Han, Rong Zhang, Yang-yang Gao, Pengcui Li, Xiao-chun Wei, Zhi Lv

Med Sci Monit 2020; 26:e921540  ::  DOI: 10.12659/MSM.921540

Published: 2020-03-03,      Viewed (171), Downloaded (58), Related (14)

Xiaoping Wang, Xiaojia Li, Bin Huang, Lili Yang, Kai Chen, Dongdong Zhao, Xiangdong Luo, Yingji Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e921026  ::  DOI: 10.12659/MSM.921026

Published: 2020-03-02,      Viewed (442), Downloaded (85), Related (12)

Jinbo Sun, Zhining Zhao, Wei Zhang, Qisheng Tang, Fan Yang, Xiangnan Hu, Chong Liu, Bin Song, Bo Zhang, He Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e920851  ::  DOI: 10.12659/MSM.920851

Published: 2020-03-02,      Viewed (442), Downloaded (67), Related (25)

Fenghua Liu, Fengyu Qiu, Min Fu, Huayong Chen, Hui Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e920981  ::  DOI: 10.12659/MSM.920981

Published: 2020-03-02,      Viewed (792), Downloaded (80), Related (37)

Xiangjing Chen, Renzhong Wang, Wei Meng, Xin Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e920872  ::  DOI: 10.12659/MSM.920872

Published: 2020-03-01,      Viewed (616), Downloaded (129), Related (9)

Haigang Song, Shining Xun, Huali He, Chongzhen Duan, Qiang Li

Med Sci Monit 2020; 26:e919600  ::  DOI: 10.12659/MSM.919600

Published: 2020-03-01,      Viewed (421), Downloaded (67), Related (13)

Liuqian Yu, Jinfeng Qian

Med Sci Monit 2020; 26:e920738  ::  DOI: 10.12659/MSM.920738

Published: 2020-02-29,      Viewed (526), Downloaded (79), Related (14)

Xinrong Wang, Chengde Wang, Jianxiang Cong, Hongchu Bao, Xuemei Liu, Cuifang Hao

Med Sci Monit 2020; 26:e919251  ::  DOI: 10.12659/MSM.919251

Published: 2020-02-29,      Viewed (509), Downloaded (80), Related (6)

Zhen-Ting Sun, Fen-E Hao, You-Min Guo, Ai-Shi Liu, Lei Zhao

Med Sci Monit 2020; 26:e920239  ::  DOI: 10.12659/MSM.920239

Published: 2020-02-29,      Viewed (383), Downloaded (86), Related (8)

MinMin Xu, BoLin Yang, HongJin Chen, YunFei Gu, YouRan Li

Med Sci Monit 2020; 26:e920243  ::  DOI: 10.12659/MSM.920243

Published: 2020-02-28,      Viewed (377), Downloaded (60), Related (19)

Kaichao Liu, Jing Luo, Chenye Shao, Zhijian Ren, Sai Sun, Yihao Zhu, Hai Zhou, Zhisheng Jiang, Xiaokun Li, Wenfeng Gu, Youtao Xu, Yong Qiang, Binhui Ren, Lin Xu, Haiwei Wu, Yi Shen

Med Sci Monit 2020; 26:e920351  ::  DOI: 10.12659/MSM.920351

Published: 2020-02-28,      Viewed (518), Downloaded (99), Related (28)

Donglai Shen, Hanfeng Wang, Chenfeng Wang, Qingbo Huang, Shichao Li, Shengpan Wu, Yundong Xuan, Huijie Gong, Hongzhao Li, Xin Ma, Baojun Wang, Xu Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e922987  ::  DOI: 10.12659/MSM.922987

Published: 2020-02-28,      Viewed (428), Downloaded (63), Related (12)

Jiaxing Zhou, Naisheng Wu, Liyun Lin

Med Sci Monit 2020; 26:e920445  ::  DOI: 10.12659/MSM.920445

Published: 2020-02-27,      Viewed (468), Downloaded (84), Related (18)

Ke Yao, Yixian Yu, Hong Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e919871  ::  DOI: 10.12659/MSM.919871

Published: 2020-02-27,      Viewed (443), Downloaded (109), Related (25)

Luxiang Shang, Mengjiao Shao, Qilong Guo, Jiasuoer Xiaokereti, Yang Zhao, Yanmei Lu, Ling Zhang, Baopeng Tang, Xianhui Zhou

Med Sci Monit 2020; 26:e920429  ::  DOI: 10.12659/MSM.920429

Published: 2020-02-27,      Viewed (215), Downloaded (110), Related (20)

Nancy Ajwa, Fatimah Ahmed Alkhars, Fasaiel Habeeb AlMubarak, Huda Aldajani, Noor Mahdi AlAli, Amani Habib Alhanabbi, Sukaina Abdulladel Alsulaiman, Darshan Devang Divakar

Med Sci Monit 2020; 26:e919771  ::  DOI: 10.12659/MSM.919771

Published: 2020-02-26,      Viewed (383), Downloaded (87), Related (8)

Anning Yin, Liang Zhao, Yijuan Ding, Honggang Yu

Med Sci Monit 2020; 26:e920555  ::  DOI: 10.12659/MSM.920555

Published: 2020-02-26,      Viewed (431), Downloaded (71), Related (3)

Xinle Luo, Jiuyang Tang, Huabing Xuan, Jianlin Liu, Xi Li

Med Sci Monit 2020; 26:e919272  ::  DOI: 10.12659/MSM.919272

Published: 2020-02-26,      Viewed (486), Downloaded (91), Related (24)

Yang Zhao, Shuai Meng, Taoshuai Liu, Ran Dong

Med Sci Monit 2020; 26:e919374  ::  DOI: 10.12659/MSM.919374

Published: 2020-02-25,      Viewed (555), Downloaded (77), Related (17)

Libin Yao, Ponnie Robertlee Dolo, Zhichao Li, Jason Widjaja, Xiaocheng Zhu

Med Sci Monit 2020; 26:e922862  ::  DOI: 10.12659/MSM.922862

Published: 2020-02-25,      Viewed (188), Downloaded (44), Related (5)

Feridun Bulbul, Irfan Koca, Esen Savas, Recep Dokuyucu

Med Sci Monit 2020; 26:e920462  ::  DOI: 10.12659/MSM.920462

Published: 2020-02-25,      Viewed (459), Downloaded (76), Related (6)

Wenyu Yao, Mingyuan Yang, Qinghao Cheng, Shiqiang Shan, Bo Yang, Qian Han, Jun Ma

Med Sci Monit 2020; 26:e921417  ::  DOI: 10.12659/MSM.921417

Published: 2020-02-24,      Viewed (221), Downloaded (57), Related (27)

Wensheng Wang, Guangxi Zhu, Shujie Lai, Yan Guo, Xinru Yin, Dongfeng Chen, Liangzhi Wen

Med Sci Monit 2020; 26:e919896  ::  DOI: 10.12659/MSM.919896

Published: 2020-02-24,      Viewed (564), Downloaded (92), Related (24)

Xiaoxian Xu, Shuhui Yuan, Xiaojing Zhang, Hanmei Lou

Med Sci Monit 2020; 26:e919770  ::  DOI: 10.12659/MSM.919770

Published: 2020-02-24,      Viewed (463), Downloaded (71), Related (10)

Huan He, Peng-Cheng Li, Wei Jia, Bing Hu, Chu-Shu Ji

Med Sci Monit 2020; 26:e920259  ::  DOI: 10.12659/MSM.920259

Published: 2020-02-23,      Viewed (464), Downloaded (97), Related (24)

XingMei Wu, YongHui Wang, WeiJuan Zhong, HuiFei Cheng, ZhiFeng Tian

Med Sci Monit 2020; 26:e921389  ::  DOI: 10.12659/MSM.921389

Published: 2020-02-23,      Viewed (523), Downloaded (84), Related (15)

Shuyu Zhai, Zhen Huo, Xiayang Ying, Jiabin Jin, Yue Wang, Xiongxiong Lu, Xiaxing Deng

Med Sci Monit 2020; 26:e918882  ::  DOI: 10.12659/MSM.918882

Published: 2020-02-23,      Viewed (521), Downloaded (94), Related (11)

Evrim Kiray Baş, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Vedat Baş, Gizem Kara Elitok, Umut Zubarioğlu

Med Sci Monit 2020; 26:e919922  ::  DOI: 10.12659/MSM.919922

Published: 2020-02-22,      Viewed (493), Downloaded (81), Related (12)

Yingying Zhang, Xin Liu, Liwen Liu, Jianhao Li, Qiuyue Hu, Ranran Sun

Med Sci Monit 2020; 26:e919644  ::  DOI: 10.12659/MSM.919644

Published: 2020-02-22,      Viewed (1275), Downloaded (250), Related (26)

Hong Zhang, Siqi Shao, Aobo Du, Ying Wang, Boqun Cheng, Zhimin Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e920481  ::  DOI: 10.12659/MSM.920481

Published: 2020-02-22,      Viewed (589), Downloaded (92), Related (2)

Zhongping Su, Lisheng He, Hongtao Shang, Taiqiang Dai, Fangfang Xu, Jinlong Zhao

Med Sci Monit 2020; 26:e920122  ::  DOI: 10.12659/MSM.920122

Published: 2020-02-21,      Viewed (441), Downloaded (94), Related (14)

Weiran Dai, Yue Sun, Guoqiang Zhong

Med Sci Monit 2020; 26:e920485  ::  DOI: 10.12659/MSM.920485

Published: 2020-02-21,      Viewed (1070), Downloaded (228), Related (27)

Haitao Xu, Bo Li

Med Sci Monit 2020; 26:e916935  ::  DOI: 10.12659/MSM.916935

Published: 2020-02-21,      Viewed (402), Downloaded (69), Related (16)

Paweł Kubasiewicz-Ross, Jakub Hadzik, Tomasz Gedrange, Marzena Dominiak, Kamil Jurczyszyn, Artur Pitułaj, Izabela Nawrot-Hadzik, Olga Bortkiewicz, Małgorzata Fleischer

Med Sci Monit 2020; 26:e920513  ::  DOI: 10.12659/MSM.920513

Published: 2020-02-20,      Viewed (541), Downloaded (121), Related (5)

Weihua Yu, Yunxia Wang, Lan Liu, Shuai Li, Kongxi Zhu

Med Sci Monit 2020; 26:e920270  ::  DOI: 10.12659/MSM.920270

Published: 2020-02-20,      Viewed (720), Downloaded (124), Related (16)

Gen Li, Yong Shen, Fengchao Wang, Sun Hong, Ming Cai

Med Sci Monit 2020; 26:e920473  ::  DOI: 10.12659/MSM.920473

Published: 2020-02-20,      Viewed (485), Downloaded (62), Related (2)

Ji-Qi Wang, Lu-Ying Chen, Bing-Jie Jiang, You-Ming Zhao

Med Sci Monit 2020; 26:e920255  ::  DOI: 10.12659/MSM.920255

Published: 2020-02-19,      Viewed (624), Downloaded (109), Related (11)

Fei Yang, Rong Huang, Hui Ma, Xiaowei Zhao, Guodong Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e921155  ::  DOI: 10.12659/MSM.921155

Published: 2020-02-19,      Viewed (843), Downloaded (136), Related (19)

Wei-han Cao, Yan-jun Su, Nian-qiu Liu, Ying Peng, Chang Diao, Ruo-chuan Cheng

Med Sci Monit 2020; 26:e920546  ::  DOI: 10.12659/MSM.920546

Published: 2020-02-19,      Viewed (596), Downloaded (115), Related (15)

Jia You, Lanyue Hu, Yujie Zhang, Feifei Chen, Xindao Yin, Mingxu Jin, Yu-Chen Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e921700  ::  DOI: 10.12659/MSM.921700

Published: 2020-02-18,      Viewed (468), Downloaded (75), Related (36)

Jinyan You, Suping Wang, Jing Li, Yuanping Luo

Med Sci Monit 2020; 26:e920469  ::  DOI: 10.12659/MSM.920469

Published: 2020-02-18,      Viewed (500), Downloaded (94), Related (17)

Ying Hu, Feixiang Guo, Hongquan Zhu, Xiaobin Tan, Xiansen Zhu, Xiaofeng Liu, Wei Zhang, Qiong Yang, Yaling Jiang

Med Sci Monit 2020; 26:e921502  ::  DOI: 10.12659/MSM.921502

Published: 2020-02-18,      Viewed (677), Downloaded (130), Related (8)

Feng Liu, Xuesong Zhang, Yong Ji

Med Sci Monit 2020; 26:e920170  ::  DOI: 10.12659/MSM.920170

Published: 2020-02-17,      Viewed (567), Downloaded (80), Related (1)

Wenfu Xu, Zhujun Wang, Kun Li, Runming Jin

Med Sci Monit 2020; 26:e921649  ::  DOI: 10.12659/MSM.921649

Published: 2020-02-17,      Viewed (609), Downloaded (110), Related (16)

Xiuwei Wang, Huixuan Yue, Shen Li, Jin Guo, Zhen Guan, Jiaxing Qin, Zhiqiang Zhu, Bo Niu, Mingming Cui, Jianhua Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e921088  ::  DOI: 10.12659/MSM.921088

Published: 2020-02-17,      Viewed (420), Downloaded (68), Related (13)

Li Wei, Jie Chen, Jingyun Wen, Donghao Wu, Xiaokun Ma, Zhanhong Chen, Jianglong Huang

Med Sci Monit 2020; 26:e919031  ::  DOI: 10.12659/MSM.919031

Published: 2020-02-16,      Viewed (586), Downloaded (100), Related (2)

Xilin Wu, Ge Xu, Shiming Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e919422  ::  DOI: 10.12659/MSM.919422

Published: 2020-02-16,      Viewed (463), Downloaded (88), Related (17)

Xiaoya Li, Yueying Wu, Zhenyuan Xu, Jing Chen, Yuqing Li, Haijing Xing, Xiaomei Zhang, Jiali Yuan

Med Sci Monit 2020; 26:e921745  ::  DOI: 10.12659/MSM.921745

Published: 2020-02-16,      Viewed (620), Downloaded (75), Related (6)

XinHong Xue, HongRu Wang, JiangLi Su

Med Sci Monit 2020; 26:e915825  ::  DOI: 10.12659/MSM.915825

Published: 2020-02-15,      Viewed (856), Downloaded (109), Related (25)

Ming Li, Jing Wang, Ling Fu, Yan Lu, Jianya Xu, Lingling Zhou, Huaxu Zhu, Liang Fang, Zhe Feng, Tong Xie, Xueping Zhou

Med Sci Monit 2020; 26:e920376  ::  DOI: 10.12659/MSM.920376

Published: 2020-02-15,      Viewed (921), Downloaded (140), Related (17)

Liang Guo, Fei Lin, Huijun Dai, Xueke Du, Meigang Yu, Jinxi Zhang, Huimei Huang, Wanyun Ge, Guanghua Tao, Linghui Pan

Med Sci Monit 2020; 26:e919293  ::  DOI: 10.12659/MSM.919293

Published: 2020-02-15,      Viewed (663), Downloaded (131), Related (14)

Jieping Qiu, Mengyu Sun, Yaoqun Wang, Bo Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e920261  ::  DOI: 10.12659/MSM.920261

Published: 2020-02-14,      Viewed (773), Downloaded (175), Related (7)

Yimiao Feng, Pengbo Wan, Linling Yin

Med Sci Monit 2020; 26:e918932  ::  DOI: 10.12659/MSM.918932

Published: 2020-02-14,      Viewed (578), Downloaded (89), Related (17)

Zhihua Zhang, Rongjuan Zhang, Changlai Hao, Xiaochuan Pei, Jundong Li, Lihong Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e920541  ::  DOI: 10.12659/MSM.920541

Published: 2020-02-14,      Viewed (485), Downloaded (56), Related (7)

Xiaohua Qin, Shuying Zhu, Yanxia Chen, Dan Chen, Weiping Tu, Hongchang Zou

Med Sci Monit 2020; 26:e919415  ::  DOI: 10.12659/MSM.919415

Published: 2020-02-13,      Viewed (614), Downloaded (82), Related (8)

Xu Hong Jiang, Yi Chen, Yang Yang Ding, Hui Qiu, Di Yi Zhou, Chang Lin Qiu

Med Sci Monit 2020; 26:e919150  ::  DOI: 10.12659/MSM.919150

Published: 2020-02-13,      Viewed (669), Downloaded (112), Related (8)

Chaoshuai Feng, Huiren Tao, Kai Yang, Jiawei Xu, Chunguang Duan, Weizhou Yang, Huan Li, Haopeng Li

Med Sci Monit 2020; 26:e923318  ::  DOI: 10.12659/MSM.923318

Published: 2020-02-13,      Viewed (204), Downloaded (39), Related (3)

Dongmei Chen, Jiajia Liu, Jie Meng, Dandan Li, Pan Zhao, Yongqiang Duan, Jing Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e921580  ::  DOI: 10.12659/MSM.921580

Published: 2020-02-12,      Viewed (643), Downloaded (95), Related (5)

Cheng Luo, Xiaoyong Xie, Xu Feng, Binfeng Lei, Chen Fang, Yugui Li, Xiongwei Cai, Guoxing Ling, Baoshi Zheng

Med Sci Monit 2020; 26:e918933  ::  DOI: 10.12659/MSM.918933

Published: 2020-02-12,      Viewed (569), Downloaded (73), Related (7)

Chong Zhang, Chunquan Zhu, Guorong Yu, Kai Deng, Li Yu

Med Sci Monit 2020; 26:e919925  ::  DOI: 10.12659/MSM.919925

Published: 2020-02-12,      Viewed (511), Downloaded (81), Related (5)

Deniz Gül, Aydan Orsçelik, Serkan Akpancar

Med Sci Monit 2020; 26:e919166  ::  DOI: 10.12659/MSM.919166

Published: 2020-02-11,      Viewed (565), Downloaded (105), Related (21)

Yinfang Gu, Guowu Wu, Xiaofang Zou, Ping Huang, Lilan Yi

Med Sci Monit 2020; 26:e920432  ::  DOI: 10.12659/MSM.920432

Published: 2020-02-11,      Viewed (561), Downloaded (110), Related (12)

Bo Zhang, Xiaoli Ma, Yuan Li, Sijing Li, Jiumei Cheng

Med Sci Monit 2020; 26:e920407  ::  DOI: 10.12659/MSM.920407

Published: 2020-02-11,      Viewed (618), Downloaded (71), Related (8)

Zhihong Sun, Weilei Zheng, Jian Teng, Zhan Fang, Chongting Lin

Med Sci Monit 2020; 26:e919086  ::  DOI: 10.12659/MSM.919086

Published: 2020-02-10,      Viewed (614), Downloaded (98), Related (16)

Yunqiao Zhang, Xu You, Siwu Li, Qing Long, Yun Zhu, Zhaowei Teng, Yong Zeng

Med Sci Monit 2020; 26:e922426  ::  DOI: 10.12659/MSM.922426

Published: 2020-02-10,      Viewed (661), Downloaded (143), Related (20)

Yan-Long Tang, Cheng-Gui Zhang, Heng Liu, Yue Zhou, Ya-Ping Wang, Yuan Li, Yan-Jun Han, Cui-Li Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e918207  ::  DOI: 10.12659/MSM.918207

Published: 2020-02-10,      Viewed (565), Downloaded (103), Related (20)

Hui Zhang, Changhua Zhuo, Dong Zhou, Mingji Zhang, Fan Zhang, Minyong Chen, Shaohua Xu, Zhaoshuo Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e920482  ::  DOI: 10.12659/MSM.920482

Published: 2020-02-09,      Viewed (636), Downloaded (85), Related (13)

Longning Wang, Lei Wang, Sen Wei, Xiaodong Wang, Daqing Shen

Med Sci Monit 2020; 26:e920389  ::  DOI: 10.12659/MSM.920389

Published: 2020-02-09,      Viewed (463), Downloaded (51), Related (6)

Peng Chen, Hao Tang, Qingtao Zhang, Lei Xu, Wei Zhou, Xi Hu, Yongbing Deng, Lianyang Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e922009  ::  DOI: 10.12659/MSM.922009

Published: 2020-02-09,      Viewed (533), Downloaded (94), Related (3)

Jin-min Xue, Yi Liu, Ling-hong Wan, Yu-xi Zhu

Med Sci Monit 2020; 26:e919953  ::  DOI: 10.12659/MSM.919953

Published: 2020-02-08,      Viewed (839), Downloaded (133), Related (13)

Liying Wei, Qun Chen, Yi Zheng, Lan Nan, Ni Liao, Shuixue Mo

Med Sci Monit 2020; 26:e921626  ::  DOI: 10.12659/MSM.921626

Published: 2020-02-08,      Viewed (530), Downloaded (80), Related (10)

Ronghui Wang, Yongxiang Xie, Jiwei Qiu, Jueying Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e919213  ::  DOI: 10.12659/MSM.919213

Published: 2020-02-08,      Viewed (641), Downloaded (72), Related (4)

Xue-Jiao Xu, Shi-Jie Xin, Hui-Ying Mao, Hui-Jiao Zhang, Lan-Ni Chen, Li Li, Hua-Lei Bai, Hai-Hua Huang, Min Shu

Med Sci Monit 2020; 26:e921233  ::  DOI: 10.12659/MSM.921233

Published: 2020-02-07,      Viewed (641), Downloaded (63), Related (39)

Yunfang Cai, Wen Zhang, Runze Zhang, Xiaoying Cui, Jun Fang

Med Sci Monit 2020; 26:e919035  ::  DOI: 10.12659/MSM.919035

Published: 2020-02-07,      Viewed (570), Downloaded (107), Related (2)

Zülfükar Yilmaz, Hasan İnce, Emre Aydin, Yasar Yildirim, Fatma Yilmaz Aydin, Enver Yüksel, Aziz Karabulut, Lezgin Dursun, Ali Kemal Kadiroğlu, Mehmet Emin Yilmaz

Med Sci Monit 2020; 26:e920233  ::  DOI: 10.12659/MSM.920233

Published: 2020-02-07,      Viewed (561), Downloaded (73), Related (22)

JiaYi Xu, Yingjie Sun, Jie Lu

Med Sci Monit 2020; 26:e919854  ::  DOI: 10.12659/MSM.919854

Published: 2020-02-06,      Viewed (649), Downloaded (114), Related (21)

Jinshan Wang, Wentao Jiang

Med Sci Monit 2020; 26:e919220  ::  DOI: 10.12659/MSM.919220

Published: 2020-02-06,      Viewed (732), Downloaded (106), Related (19)

Changcheng Zhou, Jingyu Liu, Yuzheng Ge, Yunpeng Zhu, Liuhua Zhou, Luwei Xu, Zheng Xu, Ran Wu, Ruipeng Jia

Med Sci Monit 2020; 26:e919185  ::  DOI: 10.12659/MSM.919185

Published: 2020-02-06,      Viewed (586), Downloaded (56), Related (3)

Shi-ying Zhang, Kai-lin Yang, Zhi-yong Long, Wei-qing Li, Hui-yong Huang

Med Sci Monit 2020; 26:e919029  ::  DOI: 10.12659/MSM.919029

Published: 2020-02-05,      Viewed (963), Downloaded (97), Related (16)

Pengrong Ouyang, Jialiang Li, Xijing He, Hui Dong, Quanjin Zang, Haopeng Li, Zhongmin Jin

Med Sci Monit 2020; 26:e919270  ::  DOI: 10.12659/MSM.919270

Published: 2020-02-05,      Viewed (947), Downloaded (101), Related (11)

Fanghong Mou, Canglang Mou

Med Sci Monit 2020; 26:e919739  ::  DOI: 10.12659/MSM.919739

Published: 2020-02-05,      Viewed (1006), Downloaded (132), Related (3)

Peng Liu, Xing Deng, Ying Peng, Fang Zhou, Zelan Zuo

Med Sci Monit 2020; 26:e919680  ::  DOI: 10.12659/MSM.919680

Published: 2020-02-04,      Viewed (857), Downloaded (54), Related (1)

Bo Shi, Dun Liu, Benlong Shi, Yang Li, Sanqiang Xia, Enze Jiang, Yong Qiu, Zezhang Zhu

Med Sci Monit 2020; 26:e919281  ::  DOI: 10.12659/MSM.919281

Published: 2020-02-04,      Viewed (873), Downloaded (76), Related (13)

Bożena Czarkowska-Pączek, Krzysztof Mucha, Leszek Pączek

Med Sci Monit 2020; 26:e918643  ::  DOI: 10.12659/MSM.918643

Published: 2020-02-04,      Viewed (821), Downloaded (59), Related (6)

Yingxin Li, Yarong Li, Shouhao Zheng

Med Sci Monit 2020; 26:e919399  ::  DOI: 10.12659/MSM.919399

Published: 2020-02-03,      Viewed (946), Downloaded (95), Related (2)


Ji-min Fan, Zheng-rong Zheng, Yi-Ming Zeng, Xiao-yang Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e919454  ::  DOI: 10.12659/MSM.919454

Published: 2020-02-03,      Viewed (828), Downloaded (93), Related (16)

Yi-Le Ning, Zhong-Qi Yang, Shao-Xiang Xian, Jian-Zhong Lin, Xin-Feng Lin, Wei-Tao Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e919665  ::  DOI: 10.12659/MSM.919665

Published: 2020-02-02,      Viewed (1138), Downloaded (159), Related (2)

San-Gang Wu, Feng-Yan Li, Jian Lei, Li Hua, Zhen-Yu He, Juan Zhou

Med Sci Monit 2020; 26:e920531  ::  DOI: 10.12659/MSM.920531

Published: 2020-02-02,      Viewed (939), Downloaded (116), Related (17)

Huiying Zhu, Xiaojing Wang, Shaoyuan Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e920101  ::  DOI: 10.12659/MSM.920101

Published: 2020-02-02,      Viewed (918), Downloaded (77), Related (12)

Xiaohong Cao, Ping Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e919586  ::  DOI: 10.12659/MSM.919586

Published: 2020-02-01,      Viewed (896), Downloaded (71), Related (17)

Chunhui Zhang, Suyan Chen, Zhenxiang Zhang, Hui Xu, Weihong Zhang, Dongqing Xu, Beilei Lin, Yongxia Mei

Med Sci Monit 2020; 26:e920325  ::  DOI: 10.12659/MSM.920325

Published: 2020-02-01,      Viewed (1048), Downloaded (82), Related (16)


Xiaolin Pu, Hua Jiang, Wei Li, Lin Xu, Lin Wang, Yongqian Shu

Med Sci Monit 2020; 26:e918382  ::  DOI: 10.12659/MSM.918382

Published: 2020-01-31,      Viewed (908), Downloaded (118), Related (26)

Hongpeng Hu, Zeming Liu, Bo Liu, Xuzhuang Ding, Sikai Liu, Tao Wu, Wenhui Ma, Yongtai Han

Med Sci Monit 2020; 26:e921847  ::  DOI: 10.12659/MSM.921847

Published: 2020-01-31,      Viewed (806), Downloaded (150), Related (15)

Jiao Liu, Zhiwei Cao

Med Sci Monit 2020; 26:e919083  ::  DOI: 10.12659/MSM.919083

Published: 2020-01-30,      Viewed (906), Downloaded (131), Related (9)

Zhan Gao, Qiang Gao, Xiaodong Lv

Med Sci Monit 2020; 26:e919601  ::  DOI: 10.12659/MSM.919601

Published: 2020-01-30,      Viewed (988), Downloaded (93), Related (20)

Jinyan Si, Chaowei Wang, Denghui Zhang, Bo Wang, Yi Zhou

Med Sci Monit 2020; 26:e919159  ::  DOI: 10.12659/MSM.919159

Published: 2020-01-30,      Viewed (952), Downloaded (150), Related (4)

ShuJun Sun, JiaMei Wang, JingXu Wang, FuQuan Wang, HaiFa Xia, ShangLong Yao

Med Sci Monit 2020; 26:e918523  ::  DOI: 10.12659/MSM.918523

Published: 2020-01-29,      Viewed (1076), Downloaded (156), Related (24)

Zhi-Ming Wu, Xian-Qun Ji, Kai Lian, Jiang-Tao Liu

Med Sci Monit 2020; 26:e919667  ::  DOI: 10.12659/MSM.919667

Published: 2020-01-29,      Viewed (763), Downloaded (60), Related (6)

Hui Fang, Chenchen Gong, Jianyu Fu, Xu Liu, Hongying Bi, Yumei Cheng, Yiyuan Liu, Yan Tang, Difen Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e919054  ::  DOI: 10.12659/MSM.919054

Published: 2020-01-29,      Viewed (911), Downloaded (107), Related (10)

Lijie Chen, Guannan Wang, Xue Qiao, Xiaobin Wang, Jinwen Liu, Xing Niu, Ming Zhong

Med Sci Monit 2020; 26:e921863  ::  DOI: 10.12659/MSM.921863

Published: 2020-01-28,      Viewed (924), Downloaded (93), Related (15)

Xuemei Quan, Huo Liang, Ya Chen, Qixiong Qin, Yunfei Wei, Zhijian Liang

Med Sci Monit 2020; 26:e919311  ::  DOI: 10.12659/MSM.919311

Published: 2020-01-28,      Viewed (1200), Downloaded (167), Related (8)

Yuan Xiong, Hexing Zhang, Shuangqi Yu, Wei Chen, Song Wan, Rong Liu, Yi Zhang, Fan Ding

Med Sci Monit 2020; 26:e921754  ::  DOI: 10.12659/MSM.921754

Published: 2020-01-28,      Viewed (858), Downloaded (75), Related (17)

Yi Wu, Yuan Tang, Nen-Qun Xiao, Chun-Hui Wang, Zhou-Jin Tan

Med Sci Monit 2020; 26:e920879  ::  DOI: 10.12659/MSM.920879

Published: 2020-01-27,      Viewed (905), Downloaded (66), Related (6)

Liping Liu, Qin Wu, Weiwei Zhong, Yuping Chen, Wenying Zhang, Huiling Ren, Ling Sun, Jihu Sun

Med Sci Monit 2020; 26:e919249  ::  DOI: 10.12659/MSM.919249

Published: 2020-01-27,      Viewed (1145), Downloaded (132), Related (21)

Liping Luo, Sihong Zhu, Yan Tong, Shiwei Peng

Med Sci Monit 2020; 26:e920095  ::  DOI: 10.12659/MSM.920095

Published: 2020-01-27,      Viewed (921), Downloaded (76), Related (7)

Kefeng Luo, Kaiwen Cai, Guoqiang Jiang, Bin Lu, Bing Yue, Jiye Lu, Kai Zhang

Med Sci Monit 2020; 26:e918619  ::  DOI: 10.12659/MSM.918619

Published: 2020-01-26,      Viewed (984), Downloaded (82), Related (13)

Zhen Zhao, Can Hou, Xinhua Ye, Jinluo Cheng

Med Sci Monit 2020; 26:e918972  ::  DOI: 10.12659/MSM.918972

Published: 2020-01-26,      Viewed (971), Downloaded (74), Related (17)

Siyu Zhou, Wei Li, Wei Wang, Da Zou, Zhuoran Sun, Fei Xu, Chengbo Du, Weishi Li

Med Sci Monit 2020; 26:e919441  ::  DOI: 10.12659/MSM.919441

Published: 2020-01-25,      Viewed (838), Downloaded (73), Related (5)

Weihao Xu, Tao Chen, Qing Shan, Bo Hu, Ming Zhao, Xinli Deng, Jing Zuo, Yixin Hu, Li Fan

Med Sci Monit 2020; 26:e919894  ::  DOI: 10.12659/MSM.919894

Published: 2020-01-25,      Viewed (959), Downloaded (89), Related (2)

Jinlong He, Shicheng Zheng

Med Sci Monit 2020; 26:e920346  ::  DOI: 10.12659/MSM.920346

Published: 2020-01-24,      Viewed (965), Downloaded (81), Related (29)

Zuowang Ma, Kai Zhang, Yun Wang, Weiding Wang, Yu Yang, Xue Liang, Yue Zhang, Guangping Li

Med Sci Monit 2020; 26:e918883  ::  DOI: 10.12659/MSM.918883

Published: 2020-01-24,      Viewed (793), Downloaded (78), Related (7)

Jian Liu, Lei Peng, Jie Li

Med Sci Monit 2020; 26:e919883  ::  DOI: 10.12659/MSM.919883

Published: 2020-01-23,      Viewed (913), Downloaded (80), Related (24)

Lan Zhang, Xiyao Liu, Junnan Li, Xing Wang, Shuai Huang, Xiaofang Luo, Hua Zhang, Li Wen, Chao Tong, Richard Saffery, Jianying Yan, Hongbo Qi, Mark D. Kilby, Philip N. Baker

Med Sci Monit 2020; 26:e919247  ::  DOI: 10.12659/MSM.919247

Published: 2020-01-23,      Viewed (895), Downloaded (75), Related (8)

Ziying Zhang, Hui Xie, Peng Chen, Peiguo Cao

Med Sci Monit 2020; 26:e919789  ::  DOI: 10.12659/MSM.919789

Published: 2020-01-23,      Viewed (1142), Downloaded (110), Related (10)

Qiang-bin Jing, Hai-xiao Tong, Wei-jian Tang, Shao-dong Tian

Med Sci Monit 2020; 26:e919302  ::  DOI: 10.12659/MSM.919302

Published: 2020-01-22,      Viewed (973), Downloaded (95), Related (22)

Zhaohua Yu, Jin Yang, Lei Gao, Qiao Huang, Hao Zi, Xiaodong Li

Med Sci Monit 2020; 26:e918686  ::  DOI: 10.12659/MSM.918686

Published: 2020-01-22,      Viewed (944), Downloaded (81), Related (9)

Xingwang Kuai, Lizhou Jia, Tingting Yang, Xiaochen Huang, Wei Zhao, Mingjiong Zhang, Yuan Chen, Jin Zhu, Zhenqing Feng, Qi Tang

Med Sci Monit 2020; 26:e919566  ::  DOI: 10.12659/MSM.919566

Published: 2020-01-22,      Viewed (804), Downloaded (76), Related (11)

Cagri Neyisci, Yusuf Erdem, Ahmet Burak Bilekli, Dogan Bek

Med Sci Monit 2020; 26:e919993  ::  DOI: 10.12659/MSM.919993

Published: 2020-01-21,      Viewed (1044), Downloaded (137), Related (21)

Fengli Li, Fengliang Li, Wei Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e919523  ::  DOI: 10.12659/MSM.919523

Published: 2020-01-21,      Viewed (1072), Downloaded (98), Related (25)

Siliang Man, Xiaojian Ji, Yiwen Wang, Yingpei Ma, Zhengyuan Hu, Jian Zhu, Jianglin Zhang, Feng Huang

Med Sci Monit 2020; 26:e921055  ::  DOI: 10.12659/MSM.921055

Published: 2020-01-21,      Viewed (934), Downloaded (66), Related (16)

Jiabei Wang, Yingfang Wang, Feng Chen, Guojing Ma, Difei Wang

Med Sci Monit 2020; 26:e916459  ::  DOI: 10.12659/MSM.916459

Published: 2020-01-20,      Viewed (909), Downloaded (67), Related (27)

Yu Chao, Liwen Zhang, Xiang Zhang, Cong Ma, Zhijun Chen

Med Sci Monit 2020; 26:e918174  ::  DOI: 10.12659/MSM.918174

Published: 2020-01-20,      Viewed (899), Downloaded (77), Related (24)

Mohammed M. Al Moaleem, Amit Porwal, Nasser M. Al Ahmari, Mansoor Shariff, Husham Homeida, Asaad Khalid

Med Sci Monit 2020; 26:e918219  ::  DOI: 10.12659/MSM.918219

Published: 2020-01-20,      Viewed (907), Downloaded (86), Related (13)

Zhijie Bai, Xiaopu Xia, Jianfeng Lu

Med Sci Monit 2020; 26:e919241  ::  DOI: 10.12659/MSM.919241

Published: 2020-01-19,      Viewed (961), Downloaded (84), Related (15)