Citations as recorded by:

1. Ehokardiografija u ranoj detekciji poremećaja funkcije desne komore pri promjeni volumena krvi kod bolesnika na hemodijalizi

Year: 2017

Citations as recorded by: Google