H-Index
79
Scimago Lab
powered by Scopus
JCR
Clarivate
Analytics
16%
Acceptance
Rate
call: +1.631.470.9640
Mon-Fri 10 am - 2 pm EST

Logo

Medical Science Monitor Basic Research
AmJCaseRep

Annals
ISI-Home

eISSN: 1643-3750

Volume 26, 2020 (914)  

#924699

Zhiyong Long, Jiamin Wu, Wang Xiang, Zhican Zeng, Ganpeng Yu, Jun Li

Shantou University Medical College, Shantou University, Shantou, Guangdong, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e924699  ::  DOI: 10.12659/MSM.924699

Published: 2020-11-24,      Viewed (61), Downloaded (87), Related (0)

#925856

Kang-Rui Wu, Ya-Jie Yu, Li-Ying Tang, Si-Yi Chen, Meng-Yao Zhang, Tie Sun, Shi-Nan Wu, Kang Yu, Biao Li, Yi Shao

Department of Ophthalmology, The First Affiliated Hospital of Nanchang University, Nanchang, Jiangxi, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e925856  ::  DOI: 10.12659/MSM.925856

Published: 2020-11-23,      Viewed (53), Downloaded (27), Related (0)

#926789

Ya Deng, Wanjun Liu, Jianqing Wang, Jun Yu, Li-qi Yang

Department of Pediatrics, The Second Hospital of Anhui Medical University, Hefei, Anhui, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e926789  ::  DOI: 10.12659/MSM.926789

Published: 2020-11-23,      Viewed (79), Downloaded (84), Related (0)

#928391

Wei Sun, Hao Zhang, Liang He, Ting Zhang, Zhihong Wang, Wenwu Dong, Yingling Jiang

Department of Thyroid Surgery, The First Hospital of China Medical University, Shenyang, Liaoning, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e928391  ::  DOI: 10.12659/MSM.928391

Published: 2020-11-22,      Viewed (37), Downloaded (26), Related (0)

#927381

Zihao Guo, Yanhong Wu, Jing Chen, Shutian Zhang, Chuan Zhang

Department of Gastroenterology, Beijing Friendship Hospital, Capital Medical University, National Clinical Research Center for Digestive Disease, Beijing Digestive Disease Center, Beijing Key Laboratory for Precancerous Lesion of Digestive Disease, Beijing, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e927381  ::  DOI: 10.12659/MSM.927381

Published: 2020-11-21,      Viewed (41), Downloaded (35), Related (0)

#925772

Xiaohu Cheng, Xianghua Li, Yimei Gu, Lianbang Zhou, Jingjing Tang, Xiang Dai, Heng Jiang, Yang Huang, Yingfeng Zhang, Tongtong Xu, Zhining Liu, Qihong Zhao

Department of General Surgery, The Second Hospital of Anhui Medical University, Hefei, Anhui, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e925772  ::  DOI: 10.12659/MSM.925772

Published: 2020-11-21,      Viewed (176), Downloaded (111), Related (0)

#928274

Hongxia Gong, Huilan Wang, Nan Zhou

Tianjin Key Lab of Ophthalmology and Visual Science, Department of Ophthalmology for Integrated Traditional Chinese and Western Medicine, Tianjin Eye Hospital, Tianjin, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e928274  ::  DOI: 10.12659/MSM.928274

Published: 2020-11-20,      Viewed (43), Downloaded (28), Related (0)

#925703

Wei Qin, Jiangmei Yin, Lei Yang, Shuna Yang, Yue Li, Xuanting Li, Wenli Hu

Department of Neurology, Beijing Chao-Yang Hospital, Capital Medical University, Beijing, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e925703  ::  DOI: 10.12659/MSM.925703

Published: 2020-11-20,      Viewed (164), Downloaded (89), Related (0)

#927284

Yilun Yao, Junwei Yan, Fan Jiang, Sheng Zhang, Junjun Qiu

Department of Orthopedic Surgery, Nanjing First Hospital, Nanjing Medical University, Nanjing, Jiangsu, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e927284  ::  DOI: 10.12659/MSM.927284

Published: 2020-11-19,      Viewed (75), Downloaded (67), Related (0)

#927501

Yan Xu, Deyu Duan, Lei He, Liu Ouyang

Department of Orthopedics, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Hubei, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e927501  ::  DOI: 10.12659/MSM.927501

Published: 2020-11-19,      Viewed (80), Downloaded (65), Related (0)

#926323

Han-xiao Zhu, Li-jing Cheng, Ri-wei Ou Yang, Yang-yang Li, Jian Liu, Dan Dai, Wei Wang, Ning Yang, Yun Li

Clinical Medical School, Dali University, Dali, Yunnan, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e926323  ::  DOI: 10.12659/MSM.926323

Published: 2020-11-18,      Viewed (97), Downloaded (72), Related (0)

#926187

Ying Lei, Tianxiao Yang, Aijing Shan, Wei Di, Mengyao Dai, Jingminjie Nan, Dongxue Liu, Yanan Cao, Xiuli Jiang

Department of Endocrine and Metabolic Diseases, Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, National Clinical Research Centre for Metabolic Diseases, Key Laboratory for Endocrine and Metabolic Diseases of the National Health Commission, Shanghai Key Laboratory for Endocrine Tumors, Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e926187  ::  DOI: 10.12659/MSM.926187

Published: 2020-11-18,      Viewed (173), Downloaded (84), Related (0)

#925183

Rongrong Liu, Guangqiang Chen, Yi Zhu, Jing Liu, Wei Tang, Jianbing Zhu, Min Li

Department of Radiology, The Affiliated Infectious Diseases Hospital of Soochow University, Suzhou, Jiangsu, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e925183  ::  DOI: 10.12659/MSM.925183

Published: 2020-11-17,      Viewed (178), Downloaded (92), Related (0)

#926807

Qin Wu, Yuping Chen, Wenying Zhang, Siyuan Song, Ziyang Xu, Hong Zhang, Liping Liu, Jihu Sun

Medical College, Jiangsu Vocational College of Medicine, Yancheng, Jiangsu, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e926807  ::  DOI: 10.12659/MSM.926807

Published: 2020-11-17,      Viewed (119), Downloaded (92), Related (0)

#926719

Yangkui Zhai, Wenjuan Yu

NHC Key Laboratory of Hormones and Development, Tianjin Key Laboratory of Metabolic Diseases, Chu Hisen-I Memorial Hospital and Tianjin Institute of Endocrinology, Tianjin Medical University, Tianjin, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e926719  ::  DOI: 10.12659/MSM.926719

Published: 2020-11-16,      Viewed (161), Downloaded (93), Related (0)

#927334

Yong Du, Quan Huo, Ting Li, Dongjun Sun, Ting Sun, Zhiguo Lu

Department of Laboratory Surgery, General Hospital of Ningxia Medical University, Yinchuan, Ningxia, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e927334  ::  DOI: 10.12659/MSM.927334

Published: 2020-11-16,      Viewed (189), Downloaded (87), Related (0)

#929638

Chao Shang, Yan-ming Lu, Li-rong Meng

Med Sci Monit 2020; 26:e929638  ::  DOI: 10.12659/MSM.929638

Published: 2020-11-15,      Viewed (90), Downloaded (50), Related (0)

#927763

Tiantian Wan, Penghui Wei, Yong Yao, Hui Liu, Jianjun Li

Department of Anesthesiology and Perioperative Medicine, The First Affiliated Hospital of Shandong First Medical University, Jinan, Shandong, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e927763  ::  DOI: 10.12659/MSM.927763

Published: 2020-11-14,      Viewed (193), Downloaded (113), Related (0)

#928754

Guillermo Rodriguez-Nava, Maria Adriana Yanez-Bello, Daniela Patricia Trelles-Garcia, Chul Won Chung, Goar Egoryan, Harvey J. Friedman

Department of Internal Medicine, AMITA Health Saint Francis Hospital, Evanston, IL, USA

Med Sci Monit 2020; 26:e928754  ::  DOI: 10.12659/MSM.928754

Published: 2020-11-14,      Viewed (226), Downloaded (96), Related (0)

#924932

Yue-xi Zhou, Fang-fang Zhu, Chi Chen, Ying-xuan Zhang, Xiao-li Lv, Jing-wei Li, Song-ping Luo, Jie Gao

First Clinical College, Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou, Guangdong, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e924932  ::  DOI: 10.12659/MSM.924932

Published: 2020-11-13,      Viewed (101), Downloaded (80), Related (0)

#924724

Futian Zhang, Fu Liu, Shaofen Yu, Guihong Zhang, Jie Li, Xinjun Sun

Department of Orthopaedic Trauma, The 80th Group Army Hospital of The People’s Liberation Army of China, Weifang, Shandong, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e924724  ::  DOI: 10.12659/MSM.924724

Published: 2020-11-13,      Viewed (111), Downloaded (87), Related (0)

#927946

Xu Li, Hongqin Xu, Pujun Gao

Department of Hepatology, The First Hospital of Jilin University, Jilin University, Changchun, Jilin, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e927946  ::  DOI: 10.12659/MSM.927946

Published: 2020-11-12,      Viewed (64), Downloaded (58), Related (0)

#925068

Zijun Gu, Mingxiu Duan, Yan Sun, Tian Leng, Ting Xu, Yang Gu, Zejuan Gu, Zheng Lin, Lu Yang, Minghui Ji

School of Nursing, Nanjing Medical University, Nanjing, Jiangsu, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e925068  ::  DOI: 10.12659/MSM.925068

Published: 2020-11-12,      Viewed (129), Downloaded (89), Related (0)

#926941

Hong Sun, Pu Guo, Lunjun Zhang, Fengchao Wang

Department of Clinical Laboratory Science, The First Affiliated Hospital of Bengbu Medical College, Bengbu, Anhui, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e926941  ::  DOI: 10.12659/MSM.926941

Published: 2020-11-11,      Viewed (248), Downloaded (130), Related (0)

#923912

Yang Liu, Zhu Yaozu, Huang Zhao, Peng Peng, Zhang Tingbao, Chen Jincao

Department of Neurosurgery, Zhongnan Hospital of Wuhan University, Wuhan, Hubei, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e923912  ::  DOI: 10.12659/MSM.923912

Published: 2020-11-11,      Viewed (226), Downloaded (125), Related (0)

#927328

Zhibiao Liu, Bing Fei, Xiaoping Du, Yanhong Dai, Wandong She

Department of Otolaryngology – Head and Neck Surgery, Nanjing Drum Tower Hospital Clinical College of Nanjing Medical University, Nanjing, Jiangsu, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e927328  ::  DOI: 10.12659/MSM.927328

Published: 2020-11-10,      Viewed (296), Downloaded (58), Related (0)

#926215

Li Sun, Ningning Li, Lu Jia, Cui Zhang, Shuxia Wang, Ronghong Jiao, Li Wang, Yuquan Ye

Department of Ultrasound, Hebei General Hospital, Shijiazhuang, Hebei, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e926215  ::  DOI: 10.12659/MSM.926215

Published: 2020-11-10,      Viewed (143), Downloaded (57), Related (0)

#926815

Tianyuan Jia, Chengzhun Luo, Shiwei Wang, Zida Wang, Xiaoye Lu, Qian Yang, Changqing Zhu

Department of Emergency Medicine, Renji Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e926815  ::  DOI: 10.12659/MSM.926815

Published: 2020-11-09,      Viewed (124), Downloaded (91), Related (0)

#927409

Xiaoyi Zou, Ning Yang, Wei Cai, Xiulong Niu, Maoti Wei, Xin Zhang, Xuejing Hou, Fang Kang, Yuming Li

Graduate School, Tianjin Medical University, Tianjin, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e927409  ::  DOI: 10.12659/MSM.927409

Published: 2020-11-09,      Viewed (140), Downloaded (88), Related (0)

#927073

Munire Yuemaier, Zhiqiang Zhou, Youxu Zhou, Chengwen Wu, Fei Li, Xiaodan Liang, Haihan Kang, Dongfang Shen, Fei Gao, Jinxi Lin

Department of General Surgery, The Second Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou, Henan, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e927073  ::  DOI: 10.12659/MSM.927073

Published: 2020-11-08,      Viewed (107), Downloaded (72), Related (0)

#928931

Yejun Wu, Fangbing Li, Yilin Wang, Tianxiang Hu, Liang Xiao

The Fourth Affiliated Hospital of China Medical University, China Medical University, Shengyang, Liaoning, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e928931  ::  DOI: 10.12659/MSM.928931

Published: 2020-11-07,      Viewed (99), Downloaded (50), Related (0)

#923448

Kun Xiao, Fei Zhao, Qiang Liu, Jinliang Jiang, Zhiyong Chen, Wei Gong, Zengwang Zheng, Aiping Le

Department of Blood Transfusion, The First Affiliated Hospital of Nanchang University, Nanchang, Jiangxi, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e923448  ::  DOI: 10.12659/MSM.923448

Published: 2020-11-07,      Viewed (105), Downloaded (64), Related (0)

#928651

Yike Chen, Songxue Guo, Yajuan Tang, Chaohui Mou, Xinben Hu, Fangjie Shao, Wei Yan, Qun Wu

Department of Neurosurgery, Second Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e928651  ::  DOI: 10.12659/MSM.928651

Published: 2020-11-06,      Viewed (189), Downloaded (50), Related (0)

#927972

Han Wang, Yang Meng, Hao Liu, Xiaofei Wang, Chen Ding

Department of Orthopaedic Surgery, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, Sichuan, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e927972  ::  DOI: 10.12659/MSM.927972

Published: 2020-11-06,      Viewed (92), Downloaded (74), Related (0)

#927370

Lang Chen, Yuan Xiong, Chenchen Yan, Wu Zhou, Ze Lin, Zexi He, Bobin Mi, Guohui Liu

Department of Orthopedics, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Hubei, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e927370  ::  DOI: 10.12659/MSM.927370

Published: 2020-11-05,      Viewed (101), Downloaded (63), Related (0)

#927107

Chang Jiang, Zheng Li, Zhaoyi Wu, Yun Liang, Lixia Jin, Yuanwu Cao, Shengcheng Wan, Zixian Chen

Department of Orthopaedics, Zhongshan Hospital of Fudan University, Shanghai, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e927107  ::  DOI: 10.12659/MSM.927107

Published: 2020-11-05,      Viewed (229), Downloaded (112), Related (0)

#926833

Ming Li, Xiaodong Lian, Weijie Yang, Kai Ding, Lin Jin, Zhenqin Jiao, Lijie Ma, Wei Chen

Department of Orthopedic Surgery, The Third Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, Hebei, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e926833  ::  DOI: 10.12659/MSM.926833

Published: 2020-11-04,      Viewed (173), Downloaded (80), Related (0)

#924266

Shen Liu, Yi Kang, Chi Zhang, Yongfu Lou, Xueying Li, Lu Lu, Zhangyang Qi, Huan Jian, Hengxing Zhou

Department of Orthopaedics, Tianjin Medical University General Hospital, International Science and Technology Cooperation Base of Spinal Cord Injury, Tianjin Key Laboratory of Spine and Spinal Cord, Tianjin, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e924266  ::  DOI: 10.12659/MSM.924266

Published: 2020-11-04,      Viewed (314), Downloaded (93), Related (0)

#926635

Liwen Hong, Yuan Wang, Tianyu Zhang, Chen Zhang, Lei Wang, Liying Wang, Zhengting Wang, Jie Zhong

Department of Gastroenterology, Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e926635  ::  DOI: 10.12659/MSM.926635

Published: 2020-11-03,      Viewed (163), Downloaded (81), Related (0)

#926395

Soeun Jeon, Hae-Kyu Kim, Jae-Young Kwon, Seung-Hoon Baek, Hyun-Su Ri, Ho Jung Choi, Hae-Ryung Cho, Young Shin Lee, Joo-Young Kim, Jinsil Kim, Jaeho Bae, Hyeon-Jeong Lee

Department of Anesthesia and Pain Medicine, Pusan National University, School of Medicine, Busan, South Korea

Med Sci Monit 2020; 26:e926395  ::  DOI: 10.12659/MSM.926395

Published: 2020-11-03,      Viewed (215), Downloaded (82), Related (0)

#926578

Jia-feng Yu, Tian-tian Chang, Zhi-jie Zhang

Department of Rehabilitation Medicine, The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou, Henan, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e926578  ::  DOI: 10.12659/MSM.926578

Published: 2020-11-02,      Viewed (235), Downloaded (100), Related (0)

#925401

Qian Jia, Lu Xu, Juan Shen, Yanping Wei, Huaiqian Xu, Jinlong Shi, Zhilong Jia, Xiaojing Zhao, Chunlei Liu, Qin Zhong, Yaping Tian, Kunlun He

Core Laboratory of Translational Medicine, Chinese People’s Liberation Army (PLA) General Hospital, Beijing, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e925401  ::  DOI: 10.12659/MSM.925401

Published: 2020-11-02,      Viewed (210), Downloaded (92), Related (0)

#928996

Fuzhou Wang, Richard M. Kream, George B. Stefano

Group of Neuropharmacology and Neurophysiology, Division of Neuroscience, The Bonoi Academy of Science and Education, Chapel Hill, NC, USA

Med Sci Monit 2020; 26:e928996  ::  DOI: 10.12659/MSM.928996

Published: 2020-11-01,      Viewed (297), Downloaded (117), Related (0)

#926171

Hui Zeng, Xubing Zhao, Lin Wang, Chengfang Tang, Zixia Li, Na Xie, Feng Wang

School of Stomatology, Xi’an Medical College, Xi’an, Shaanxi, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e926171  ::  DOI: 10.12659/MSM.926171

Published: 2020-10-31,      Viewed (219), Downloaded (104), Related (0)

#927804

Lijuan Zhang, Huizhen Zhang, Xiaohang Liu, Qiaoling Zhong, Qinghua Luo, Yiheng Zhang, Ni Gong, Huiying Qin, Anli Yang

Department of Breast Oncology, Sun Yat-sen University Cancer Center, State Key Laboratory of Oncology in South China, Collaborative Innovation Center for Cancer Medicine, Guangzhou, Guangdong, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e927804  ::  DOI: 10.12659/MSM.927804

Published: 2020-10-31,      Viewed (104), Downloaded (40), Related (0)

#924640

Zhensheng Zhu, Qiurong Li, Mingjuan Xu, Zhongliang Qi

Department of Oncology, Jinan Hospital of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine, Jinan, Shandong, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e924640  ::  DOI: 10.12659/MSM.924640

Published: 2020-10-30,      Viewed (231), Downloaded (91), Related (0)

#925356

Pei Zhang, Yimin Wu, Ruifeng Li, Huicheng Lv, Baolong Yu

Department of Orthopedics, The Second Affiliated Hospital of Inner Mongolia Medical University, Hohhot, Inner Mongolia, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e925356  ::  DOI: 10.12659/MSM.925356

Published: 2020-10-30,      Viewed (95), Downloaded (82), Related (0)

#925197

Xiaoli Huang, Yang Yan, Rong Wei, Hu Liu, Xingchen Zhu, Dexi Bi, Qing Wei, Xudong Yao

Department of Pathology, Shanghai Clinical College, Anhui Medical University, Hefei, Anhui, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e925197  ::  DOI: 10.12659/MSM.925197

Published: 2020-10-29,      Viewed (257), Downloaded (94), Related (0)

#925758

Ming Zhang, Jingjie Zhou, Yuming Zhang, Xiufang Zhang, Jie Chen, Wei Chen

Department of Rehabilitation Medicine, Xuzhou Central Hospital/The Xuzhou Clinical College of Xuzhou Medical University, Xuzhou, Jiangsu, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e925758  ::  DOI: 10.12659/MSM.925758

Published: 2020-10-29,      Viewed (169), Downloaded (87), Related (16)

#927104

Zhi-Xin Chen, Pei-Dan Yang, Min-Ying Liu, Ping-Fang Song, Qiang Xu

Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou, Guangdong, China (mainland)

Med Sci Monit 2020; 26:e927104  ::  DOI: 10.12659/MSM.927104

Published: 2020-10-28,      Viewed (182), Downloaded (98), Related (0)

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|