Logo Medical Science Monitor

Call: +1.631.470.9640
Mon - Fri 10:00 am - 02:00 pm EST

Contact Us

Logo Medical Science Monitor Logo Medical Science Monitor Logo Medical Science Monitor

17 February 2010

Obraz mammograficzny raka gruczołu piersiowego u kobiet do 45. roku życia

Anna Schnejder-Wilk

Pol J Radiol 2010; 75(1): 37-42 :: ID: 878431

Abstract

Wstęp: U kobiet poniżej 40. roku życia badania mammograficzne nie są wykonywane rutynowo. U kobiet młodych za podstawowe badanie obrazowe piersi uznawana jest ultrasonografia. Celem pracy była analiza obrazu mammograficznego oraz ocena przydatności i miejsca mammografii w diagnostyce raka gruczołu piersiowego u kobiet do 45. roku życia w oparciu o materiał własny.
Materiał/Metoda: Retrospektywnie przeanalizowano obraz mammograficzny 144 przypadków raka gruczołu piersiowego stwierdzonych u 140 kobiet w wieku do 45 lat. U wszystkich kobiet przed leczeniem była wykonana mammografia i wszystkie przebyły zabieg operacyjny. Badania oceniano według kryteriów BIRADS. Zmiany widoczne w mammografii podzielono na grupy: guz spikularny; guz owalny lub okrągły, nie zawierający mikrozwapnień; guz z towarzyszącymi mikrozwapnieniami (niezależnie od kształtu); mikrozwapnienia; zaburzenie architektoniki; asymetria tkankowa
Wyniki: Najczęściej występującym objawem mammograficznym był guz (41%), następnie guz z towarzyszącymi mikrozwapnieniami (20,8%). Mikrozwapnienia jako samodzielny objaw stanowiły 17,4% zmian widocznych w mammografii. W 4,9% mammografia nie uwidoczniła podejrzanych zmian.
Wnioski: Obraz radiologiczny raka gruczołu piersiowego u kobiet do 45. roku życia nie różni się od obrazu radiologicznego w przypadku raka gruczołu piersiowego starszych kobiet. Objawem raka gruczołu piersiowego u 1/3 chorych są mikrozwapnienia widoczne tylko w mammografii. U wszystkich kobiet z podejrzeniem nowotworu gruczołu piersiowego oprócz usg konieczne jest wykonanie mammografi.

Keywords:

0 Comments

Editorial

01 December 2021 : Editorial  

Editorial: SARS-CoV-2 Vaccine Responses and Breakthrough COVID-19

Dinah V. Parums
Scientific Editor, Medical Science Monitor, International Scientific Information, Inc., Melville, NY, USA

DOI: 10.12659/MSM.935624

Med Sci Monit 2021; 27:e935624

SARS-CoV-2/COVID-19

03 December 2021 : Laboratory Research  

Influenza and Influenza-Like Respiratory Virus Infections in Children During the 2019/20 Influenza Season a...

Med Sci Monit In Press; DOI: 10.12659/MSM.934862  

08 November 2021 : Database Analysis  

Virtual Screening and Molecular Docking to Study the Mechanism of Chinese Medicines in the Treatment of Cor...

Med Sci Monit In Press; DOI: 10.12659/MSM.934102  

01 December 2021 : Editorial  

Editorial: SARS-CoV-2 Vaccine Responses and Breakthrough COVID-19

Med Sci Monit 2021; 27:e935624

In Press

03 Dec 2021 : Clinical Research  

A Retrospective Single-Center Study of 23 Patients to Compare Gait Before and After Total Hip Arthroplasty ...

Med Sci Monit In Press; DOI: 10.12659/MSM.934558  

03 Dec 2021 : Laboratory Research  

Influenza and Influenza-Like Respiratory Virus Infections in Children During the 2019/20 Influenza Season a...

Med Sci Monit In Press; DOI: 10.12659/MSM.934862  

02 Dec 2021 : Clinical Research  

Comparison of Outcomes Following Neuronavigation-Assisted Aspiration and Thrombolysis Using Single and Mult...

Med Sci Monit In Press; DOI: 10.12659/MSM.934935  

02 Dec 2021 : Clinical Research  

Serum Levels of N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide in Gestational Hypertension, Mild Preeclampsia, an...

Med Sci Monit In Press; DOI: 10.12659/MSM.934285  

Most Viewed Current Articles

20 Mar 2020 : Clinical Research  

Social Capital and Sleep Quality in Individuals Who Self-Isolated for 14 Days During the Coronavirus Diseas...

DOI :10.12659/MSM.923921

Med Sci Monit 2020; 26:e923921

15 Apr 2020 : Clinical Research  

Psychological Impact and Coping Strategies of Frontline Medical Staff in Hunan Between January and March 20...

DOI :10.12659/MSM.924171

Med Sci Monit 2020; 26:e924171

05 May 2020 : Review article  

An Evidence Based Perspective on mRNA-SARS-CoV-2 Vaccine Development

DOI :10.12659/MSM.924700

Med Sci Monit 2020; 26:e924700

26 Apr 2020 : Clinical Research  

Comparison of Prevalence and Associated Factors of Anxiety and Depression Among People Affected by versus P...

DOI :10.12659/MSM.924609

Med Sci Monit 2020; 26:e924609

Your Privacy

We use cookies to ensure the functionality of our website, to personalize content and advertising, to provide social media features, and to analyze our traffic. If you allow us to do so, we also inform our social media, advertising and analysis partners about your use of our website, You can decise for yourself which categories you you want to deny or allow. Please note that based on your settings not all functionalities of the site are available. View our privacy policy.

Medical Science Monitor eISSN: 1643-3750
Medical Science Monitor eISSN: 1643-3750